Στην τράπεζα
Στην τράπεζα
Στην τράπεζα
Στην τράπεζα
Πηγή Εικόνας: Photo by rawpixel.com from Pexels

Φειδωλές σε κούρεμα στεγαστικών δανείων είναι τόσο οι Τράπεζες  όσο και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις γνωστές και ως servicers, οι οποίες  πλέον διαρκώς αυξάνονται τα κεφάλαια που διαχειρίζονται.

Στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ανήλθαν τα 30,3 δις. ευρώ  από 23,5 δις  ευρώ που ήταν ο Δεκέμβριο του 2019, καταγράφοντας άνοδο κατά 7 δις. ευρώ.

Τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούν  σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου τους  και ανέρχονται σε 11,8 δις. ευρώ και τα στεγαστικά  δάνεια ανήλθαν σε 4,4 δις  ευρώ από 3,2 δις  ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην έκθεση  προόδου του υπουργείου Οικονομικών εμφανίζεται ότι 8 στα 10  δάνεια γίνεται διαγραφή οφειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις των servicers απευθύνονται μόνο για τα καταναλωτικά δάνεια στα οποία δεν έχουν εγγυήσεις. Βέβαια, για κάθε πρόταση για κούρεμα της οφειλής απαιτείται η προσκόμιση  όλων των εντύπων  της  εφορίας πουαναγράφονται τα ετήσια έσοδα  όπως και η περιουσιακή κατάσταση  στη περίπτωση  που η λίστα περιλαμβάνει κάποιο ακίνητο η πρόταση για κούρεμα  της οφειλής  περιορίζεται σημαντικά καθώς ο δανειολήπτης για να  αποφύγει  τα χειρότερα  θα πρέπει  να αποπληρώσει  το χρέος  τους.            

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τις ρυθμίσεις Δανείων που διενήργησαν Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις  αποκαλύπτουν ότι ρυθμίστηκαν δάνεια ύψους 12 δις  ευρώ.

 Ειδικότερα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Ενώ, σε ό,τι αφορά τα δάνεια που ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, συνεχίζει να ισχύει ότι περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια διενεργείται διαγραφή οφειλής.

Τι έγινε  στην πρώτη κατοικία

Σε ό,τι αφορά την 3η Έκθεση Προόδου, σε αυτή αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων:

Στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Πιο αναλυτικά, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τα μέσα Ιουνίου, υποβλήθηκαν πάνω από 4.500 αιτήσεις. Με συνεχή αύξηση κάθε μήνα, ακόμη και τους μήνες του “lockdown”.

Ο αριθμός αυτός θα ήταν ακόμη μικρότερος, εάν η σημερινή Κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε πολλές και σημαντικές, νομοθετικές και λειτουργικές, βελτιώσεις, καθώς και στην άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το τέλος του 2019, έχουν υποβληθεί 3.228 νέες αιτήσεις.

Από αυτές τις αιτήσεις, σε πάνω από τις μισές έχουν ήδη υποβληθεί, από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, προτάσεις ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έχουν υποβληθεί 2.317 προτάσεις, εκ των οποίων οι 375 τον τελευταίο ένα μήνα.

Από αυτές τις προτάσεις, οι 1.415 έχουν γίνει ήδη δεκτές από τους δανειολήπτες, ενώ εκκρεμούν οι υπόλοιπες 902, για τις οποίες  οι δανειολήπτες έχουν προθεσμία ενός μηνός, για να τις αποδεχθούν. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εν μέσω κορονοϊού, έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει, και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, πάνω από 500 δανειολήπτες.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% της δόσης του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.  Η Κρατική επιδότηση που, μέχρι σήμερα, έχει φτάσει τα 25,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών ύψους 11,9 εκατ. ευρώ.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι το ύψος των κεφαλαίων που  έχουν δεσμευτεί για κρατική επιδότηση ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ.