Κεντρικά Γραφεία ΤΜΕΔΕ
Κεντρικά Γραφεία ΤΜΕΔΕ
Κεντρικά Γραφεία ΤΜΕΔΕ
Κεντρικά Γραφεία ΤΜΕΔΕ
Πηγή Εικόνας: ΤΜΕΔΕ

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα μέτρα για την προαγωγή της ανακαίνισης κτιρίων σε όλη την ΕΕ.


Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας και για το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Επομένως, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος ωφελεί τον πλανήτη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το «Κύμα Ανακαινίσεων» αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που θέτει η πρόσφατη δέσμη ανάκαμψης που παρουσίασε η Επιτροπή, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει για δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεις.

Μέσω της διαβούλευσης, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις για τους τρόπους αύξησης του ποσοστού και της ποιότητας των ανακαινίσεων κτιρίων, μέσω κανονιστικών, πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου και η ανατροφοδότηση που θα συγκεντρώσει θα συνεισφέρει άμεσα στις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή μετά το καλοκαίρι.»

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Κάθε οικογένεια στην Ευρώπη έχει ψηλά στις προτεραιότητές της ένα άνετο σπίτι και προσιτούς λογαριασμούς ενέργειας. Εμείς θέλουμε αυτό να γίνει πραγματικότητα για όλους. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ανανεώσουμε τα δημόσια κτίρια, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, αλλά και τα εμπορικά ακίνητα, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητά τους. Το Κύμα Ανακαινίσεων θα δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας και οικονομικά οφέλη σε όλη την Ευρώπη».

Η Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει ένα χάρτη πορείας για την πρωτοβουλία αυτή, ενώ μια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση, ενώ η διαβούλευση είναι άμεσα προσβάσιμη εδώ.