Το ξενοδοχείο Plaza
Το ξενοδοχείο Plaza της Briq Properties
Το ξενοδοχείο Plaza
Το ξενοδοχείο Plaza της Briq Properties

Στα 365.000 ευρώ τοποθετεί για το 2020 η Briq Properties την μείωση εσόδων από ενοίκια, λόγω της μείωσης στο 60% του ενοικίου των επαγγελματικών ακινήτων, σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την πανδημία.  Το ποσό αυτό δεν είναι αμελητέο για την ΑΕΕΑΠ, εάν ληφθεί υπόψη ότι αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% των ετησιοποιημένων εσόδων της, τα οποία το 2019 διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ.ευρώ.

Γι’αυτό, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Briq, η εταιρία επανεξετάζει την επενδυτική στρατηγική της με βάση τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, η εταιρία, έχοντας ταμειακά διαθέσιμα ύψους περίπου 15,3 εκατ. ευρώ και γραμμή χρηματοδότησης μέσω ομολογιακού δανείου ύψους 12,7 εκατ. ευρώ, θα συνεχίσει «με προσοχή το επενδυτικό της πρόγραμμα.»

Τα μεγέθη

Η κρίση όμως, ήρθε σε μία στιγμή κατά την οποία η Briq παρουσίασε πολύ καλές επιδόσεις. Το α’ τρίμηνο, τα έσοδα από ενοίκια εκτοξεύθηκαν στα 963 χιλ. ευρώ έναντι 626 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 53,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η ΑΕΕΑΠ υλοποίησε τρεις νέες επενδύσεις: απέκτησε δύο επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης 4,2 εκατ. ευρώ και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο αξίας 4,2 εκατ. μέσω εξαγοράς εταιρείας, καταγράφοντας κέρδος από αρνητική υπεραξία (από την απόκτηση της θυγατρικής) ύψους 848 χιλ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αγόρασε, προς 3 εκατ. ευρώ, το ξενοδοχείο “Mr & Mrs White Corfu” που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, στην περιοχή της Αχαράβης πολύ κοντά στην ομώνυμη παραλία. Αποτελείται από 38 επιπλωμένα δωμάτια και σουίτες συνολικής επιφάνειας 1.237 τ.μ. και ανακαινίσθηκε πλήρως το 2018. Το συγκρότημα διαθέτει πισίνα και jacuzzi εμβαδού 157 τ.μ. και είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 13.876 τ.μ.

Το ξενοδοχείο “Plaza” στην Καναπίτσα της Σκιάθου, που απέκτησε προς 3,5 εκατ. ευρώ. Είναι 3* με δυναμικότητα 79 δωματίων και συνολική επιφάνεια 3.888 τ.μ.. Διαθέτει 2 πισίνες, εστιατόριο, ναό, κτίριο προσωπικού και είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 7.135 τ.μ.

Όπως και ισόγειο κατάστημα στο Ρέθυμνο με ημιώροφο και υπόγειο έναντι τιμήματος 1,1 εκατ. ευρώ.

Μετά λοιπόν, και τις αγορές αυτές, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 22 ακίνητων αξίας 59,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2019 και 14 ακίνητων αξίας 39,6 εκατ. ευρώ. την 31.03.2019.

Επίσης, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 55,8% και ανήλθαν σε 634 χιλ. ευρώ έναντι 407 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.