Νίκος Παπαθανάσης
Νίκος Παπαθανάσης
Νίκος Παπαθανάσης
Νίκος Παπαθανάσης
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δράσεις για τη βιομηχανία με έμφαση στην μεταποίηση, σχεδιάζει  Κυβέρνηση επαναξιολογώντας τον στρατηγικό της σχεδιασμό, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο επόμενο δεκαήμερο, θα προκηρυχθούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων μέσω ΕΣΠΑ για τη βιομηχανία.

Η πρώτη αφορά τη δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων” που επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και  προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων (Προϋπολογισμός δράσης 40 εκατ. ευρώ).

Η δεύτερη δράση αφορά την “Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί – Δικτυώσεις“. Απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις  με πυρήνα την μεταποιητική δραστηριότητα, αφορά στη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των 9 τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος, ή/και σε συμπληρωματικές προς την αλυσίδα αξίας δραστηριότητες. (Προυπολογισμός δράσης 32 εκατ. ευρώ)

Επίσης, μια νέα δράση προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ που αφορά στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και της Κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) και συγκεκριμένα, στη στήριξη της λειτουργίας της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

“Στόχος” είπε ο κ. Παπαθανάσης “είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά ένα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού”.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδη, σε παρέμβαση του ανέφερε ότι “οι επενδυτές χρειάζονται ασφάλεια δικαίου και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Αυτό το παρέχουμε πλέον στη χώρα μας και η επένδυση στην ελληνική αγορά συζητείται ήδη στους επιχειρηματικούς κύκλους του εξωτερικού”. Ως παράδειγμα ανέφερε ο υπουργός τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν έως και 7 χρόνια υπεγράφησαν τώρα και παράλληλα νέες αιτήσεις που έγιναν στον Αναπτυξιακό νόμο υπεγράφησαν μέσα σε λίγες ημέρες. “Με την αλλαγή της νομοθεσίας και της νοοτροπίας όλα γίνονται γρηγορότερα”, σημείωσε ο υπουργός ο οποίος ανέφερε πως όλα τα Προεδρικά Διατάγματα για τις Στρατηγικές επενδύσεις εγκρίθηκαν από το ΣτΕ διότι η δουλειά που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν ήταν μόνο ταχύτατη αλλά και σωστή.

“Πέρα από το ρίσκο της εταιρείας υπάρχει και το ρίσκο της χώρας. Οπότε το άριστα που πήραμε στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης θα φανεί και στις μεγάλες επενδύσεις”, σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσακίρης.