Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

«Κλειστόν» γράφει η ταμπέλα των 25 Δημαρχείων έναντι στο αίτημα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ να δοθούν εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη μέχρι τα τέλη του 2020 για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές.

Οι 25 Δήμαρχοι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δείχνοντας στην πράξη πλήρη αδιαφορία στο αίτημα για έκπτωση των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις, λόγω των αρνητικών εξελίξεων που συμβαίνουν στην οικονομία, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το ποσό των 360.000 ευρώ το χρόνο ανά Δήμο ανέρχεται το έσοδο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι κατώτερες των προσδοκιών. Συνολικά, οι 25 Δήμοι εισπράττουν 9 εκατ. ευρώ το χρόνο και σε μία δύσκολη στιγμή για τις επιχειρήσεις αρνήθηκαν να προσφέρουν κάποια διευκόλυνση στις εταιρείες.       

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ζήτησε, λόγω της τρέχουσας κρίσης στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός των Βιομηχανικών Περιοχών του Δικτύου της, να μην χρεωθούν τέλη οδοφωτισμού και καθαριότητας για τον δεύτερο τρίμηνο του έτους και να υπάρξει έκπτωση της τάξεως του 50% μέχρι το τέλος του 2020.

Η συντριπτική πλειονότητα των 1.500 επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των ΒΙ.ΠΕ. έχει οδηγηθεί σήμερα σε υποχρεωτική από τον νόμο ή εκ των πραγμάτων αναστολή λειτουργίας, ενώ οι περισσότερες από όσες παραμένουν εν λειτουργία έχουν περιορίσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους. Πολλές αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης για την επόμενη ημέρα. Η αποδοχή του αιτήματος από τους Δήμους θα είναι μία σημαντική έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που θα βοηθήσει στην ανάκτηση της δυναμικής της το συντομότερο δυνατό και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ κ. Θάνος Ψαθάς προχώρησε στην υλοποίηση προγράμματος  διευκόλυνσης της ρευστότητάς τους των επιχειρήσεων με την αποπληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών αυτής της περιόδου σε δόσεις.

Τα κοινόχρηστα αφορούν πραγματικές ανελαστικές δαπάνες των ΒΙ.ΠΕ, όπως την λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων και την ύδρευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΤΒΑ, παρόλο που εντάσσεται στους ΚΑΔ οι οποίοι έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της για τη σωστή εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει οικονομικό πακέτο τουλάχιστον 2.5 δισ. ευρώ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊου, ενώ, την ίδια στιγμή, οι Δήμοι εμφανίζονται απρόθυμοι να συμμετέχουν και να δώσουν μια οικονομική διευκόλυνση.