Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης
Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης
Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης
Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης
Πηγή Εικόνας: Εγνατία Οδός Α.Ε.

Ζήτημα χρόνου αποτελεί η δημοπράτηση της Ανατολικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του δρόμου που θα συνδέσει την Εγνατία Οδό με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών προχώρησε στη δέσμευση ποσού 139 χιλ. ευρώ (συν ΦΠΑ), που θα διατεθεί για την αμοιβή του τεχνικού συμβούλου, που θα υποβοηθήσει την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην επικαιροποίηση- συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και τευχών Δημοπράτησης, όπως και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η νέα περιφερειακή οδός της Αλεξανδρούπολης, είναι μήκους 6 χλμ. και περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μέτρων (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17μ.). Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο, με μήκος 3 χλμ. συν 0,6 χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό προς το λιμάνι, 3 ισόπεδους κόμβους και τέσσερις 4 γέφυρες.

Ο διαγωνισμός

Το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να δημοπρατήσει το έργο που έχει συνολικό προϋπολογισμό 55-60 εκατ. ευρώ το αμέσως προσεχές διάστημα, αφότου επιλέξει τεχνικό σύμβουλο μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Στη συγκεκριμένη διαδικασία μέρος θα λάβουν οι εταιρείας Plas Ι. Καρανίκας – Α. Φραντζεσκάκης και Συνεργάτες, CNWAY Σύμβουλοι μηχανικοί και Μελετητική έργων υποδομής, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος σύμβουλος θα πρέπει να ολοκληρώσει την επικαιροποίηση-συμπλήρωση των μελετών οδοποιίας, της υδραυλικής μελέτης, των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων, των μη εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου και της επικαιροποίησης του φακέλου ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Στόχος είναι το υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου μέσα στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, εντός χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει ολοκληρώσει την έγκριση όλων των απαιτούμενων μελετών μεταξύ των ετών 2003–2007, εκτός από τις οριστικές μελέτες γεφυρών οι οποίες ανατέθηκαν το 2010 και εγκρίθηκαν το 2012 και της μελέτης κτηματολογίου η οποία εγκρίθηκε το 2018. Ωστόσο, επειδή οι περισσότερες μελέτες, εκτός των οριστικών μελετών τεχνικών έργων, εκπονήθηκαν στα πλαίσια σύμβασης του 2003, δηλαδή πριν την ισχύ του Ν.3316/05, απαιτήθηκε η επικαιροποίησή τους, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί η κατασκευή του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Το λιμάνι

Η συγκεκριμένη σύνδεση θα ενισχύσει και τη θέση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει να αποκρατικοποιήσει. Για τη διεκδίκηση του συγκεκριμένου λιμανιού, όπως και γι’ αυτά σε Καβάλα και Βόλο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει η Goldair, η οποία σε συνεργασία με αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία θα συμμετάσχει στους σχετικούς διαγωνισμούς, όποτε αυτοί προκηρυχθούν. Σημειώνεται ότι εκτός από τα τρία αυτά λιμάνια, το ΤΑΙΠΕΔ έχει μία «ομάδα» δέκα λιμανιών (Βόλου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας,  Ηρακλείου, Ελευσίνας, Λαυρίου και Κέρκυρας) που σχεδιάζει να παραχωρήσει σε ιδιώτες.

Η προώθηση του οδικού έργου από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών έρχεται την ίδια χρονική στιγμή που ο Οργανισμός λιμένος Αλεξανδρούπολης προωθεί από την πλευρά του έργα αναβάθμισης του Λιμένα, όπως έγραψε το economix.

ΟΛΑ: Προχωρά στην υλοποίηση έργων υποδομής