ΓΑΙΟΣΕ, έκταση σιδηροδρομικού σταθμού
ΓΑΙΟΣΕ, έκταση σιδηροδρομικού σταθμού
Πηγή Εικόνας: ΓΑΙΑΟΣΕ

Ιδιαίτερα εύρωστα μεγέθη διαθέτει η ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κρατικής εταιρείας για τη φετινή χρονιά. Ειδικότερα, η εταιρεία, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κεσεντέ, εμφανίζει έσοδα 34,7 εκατ. ευρώ και έξοδα 21,4 εκατ. ευρώ, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε 13,3 εκατ. ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις της εταιρείας είναι μηδενικές, ενώ οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανέρχονται σε 370 χιλ. ευρώ, με τον αριθμό των εργαζομένων που η ΓΑΙΑΟΣΕ απασχολεί να ανέρχεται σε μόλις 13 άτομα. Την ίδια ώρα, προβλέπονται για τη φετινή χρονιά αμοιβές και έξοδα τρίτων περίπου 12 εκατ. ευρώ, παροχές προς τρίτους ύψους 407 χιλ. ευρώ, ενώ οι φόροι τοποθετούνται σε 5,2 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη του 2018

Σύμφωνα με τα μεγέθη για τη χρήση του 2018, που δημοσίευσε χθες η ΓΑΙΑΟΣΕ, η εταιρεία εμφανίζει έσοδα 19,1 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ και μικτό κέρδος ύψους 16,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανέρχονται σε 15,2 εκατ. ευρώ (από περίπου 11 εκατ. ευρώ), ενώ η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ (από 8,8 εκατ. ευρώ). Συνολικά, οι ταμειακές ροές από  λειτουργικες δραστηριότητες διαμορφώνονται σε 15,7 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από επενδυτικές δραστηριότητες περιορίζονται σε 436,2 χιλ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ εκτός από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΣΕ, έχει την αποκλειστική διαχείριση, αξιοποιηση και εμπορική εκμετάλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει είτε μισθώνεται από το Δημόσιο μέσω της εταιρείας Eurofima. Στο πλαίσιο αυτό, το 2017-έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία- η εταιρεία εξέδωσε πέντε τιμολόγια προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνολικής αξίας 17,1 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Επίσης, έχει συνάψει σύμβαση εκμίσθωσης κινητήριου τροχαίου υλικού με την Rail Cargo Logistics Goldair, ενώ αναζητά πιθανούς νέους εκμισθωτές.

Ακόμη, η ΓΑΙΑΟΣΕ στρέφεται στην αξιοποίηση σιδηροδρομικών ακινήτων μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας με ίδιους πόρους. Για το σκοπό αυτό έχει ιδρύσει τρεις θυγατρικές εταιρείες (Γαιαοσε Φωτοβολταϊκά Λάρισας, Καρδίτσας, Αττικής και Βοιωτίας) στις οποίες συμμετέχει σε ποσοστό 100%. Σε αυτές έχει εκμισθώσει ακίνητα ιδιοκτησίας της με σκοπό την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμούς από φωτοβολταϊκά στοιχεία συνολικής ισχύος 32MWp περίπου.

Σε πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία βρίσκεται και η αξιοποίηση ορισμένων από τα ακίνητά της ως εμπορευματικά κέντρα. Έτσι, εκτός από την έκταση πέριξ του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη, η ΓΑΙΑΟΣΕ προτίθεται να αξιοποιήσει και τα 600 στρέμματα του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, στην περιοχή Διαβατών του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Για τη δημιουργία και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στο ακίνητο των 600 στρεμμάτων έχει ξεκινήσει διαγωνισμός, ο οποίος ωστόσο έχει παγώσει μέχρι νεωτέρας. Για την έκταση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η ΜΕΤΚΑ, η Intrakat με την ΤΕΚΑΛ και η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Ακίνητα: τα σχέδια της ΓΑΙΑΟΣΕ για την αξιοποίηση της περιουσίας της