Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα που αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, για τη δράση 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», περιλαμβάνονται 362 επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης της Περιφέρειας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.418.872,69 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν έξι αιτήσεις που αφορούν τη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», συνολικής δημόσιας δαπάνης 133.020,04 ευρώ.

Σε έξι ανέρχονται τα συλλογικά σχήματα που έλαβαν έγκριση για τη δράση 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.069.575,59 ευρώ, ενώ μια επιλέξιμη αίτηση για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», συνολικής δημόσιας δαπάνης 227.100 ευρώ.

Επί των αποτελεσμάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός ενός μηνός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

*Οι αποφάσεις εδώ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και εδώ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)