Κτίριο Κεράνη στη Θηβών
Πηγή: Google Maps
Κτίριο Κεράνη στη Θηβών

Τροπολογία για τη δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Η επείγουσα διάταξη που αποφάσισε η κυβέρνηση να καταθέσει κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, σύμφωνα με πληροφορίες του economix.gr,. διότι το νεοσύστατο Υπουργείο είναι σχεδόν γυμνό από πλευράς τεχνικών στελεχών, κάτι που με βάση τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναθέσεις έργων κάνει περίπου αδύνατον να προχωρήσουν όχι μόνο οι μελέτες αλλά και οι κατασκευές των αναγκαίων έργων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Αυτά ακριβώς τα έργα που έχουν ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών στα νησιά του Αιγαίου. Και σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, δεν θα είναι η μόνη σχετική τροπολογία, καθώς οριστικοποιούνται ανάγκες και κείμενα και θα ακολουθήσουν και άλλες, πιθανότατα σε επόμενα νομοσχέδια…

Πιο συγκεκριμένα, με την τωρινή τροπολογία προβλέπεται η δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στο υπουργείο προκειμένου να αναλάβει την ανάθεση και επίβλεψη έργων για την κατασκευή νέων δομών φιλοξενίας και τη συντήρηση των υπαρχουσών δομών.

Επίσης συστήνεται Τεχνικό Συμβούλιο που θα γνωμοδοτεί για τα έργα αρμοδιότητας του υπουργείου. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, έναν μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο υπουργείο Μετανάστευσης και δύο εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Τεχνική Υπηρεσία

Η τεχνική υπηρεσία θα συγκροτηθεί από τη μεταφορά δύο υφιστάμενων τμημάτων: του τμήματος μελετών και κατασκευών από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες και του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

Τα τμήματα αυτά δεν είναι και ιδιαιτέρως στελεχωμένα, οπότε για την στελέχωσή της επιλέγειται ειδική διαδικασία. Θα συγκροτηθεί με πρόσληψη μετακλητών υπαλλήλων! Συγκεκριμένα 8 μετακλητοί υπάλληλοι (ένας γεωλόγος και οι υπόλοιποι μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ) θα αναλάβουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, δηλαδή την ωρίμανση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Της υπηρεσίας θα προΐσταται έμπειρος μηχανικός, ο οποίος είτε θα έλθει από κάποια υπηρεσία του δημοσίου (με ειδικές διατάξεις και πάλι) είτε θα είναι και αυτός μετακλητός! Υπηρεσία του δημοσίου αποτελούμενη σχεδόν αποκλειστικά από μετακλητούς, δεν θυμόμαστε να υπάρχει άλλη…. Πάντως η θητεία των υπαλλήλων θα είναι μέχρι 31/12/2021 το ανώτερο, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Οι μετακλητοί θα προσληφθούν με απόφαση του Υπουργού.

Επίσης συστήνονται επί πλέον 3 οργανικές θέσεις, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με απόσπαση από το δημόσιο.

Στην αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιέχεται η αρμοδιότητα για την ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης αλλοδαπών μόνον όταν αυτά ανεγείρονται σε κοινό ενιαίο γεωτεμάχιο με κάθε άλλου είδους δομή που αφορούν τους ίδιους. Επίσης η αρμοδιότητα για την ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας συναφών υποδομών και εγκατάστασεων και κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ακόμη η τεχνική υπηρεσία θα έχει την αρμοδιότητα για την ανάθεση αλλά και για την εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών και την παροχή των συναφών υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι να αποκτήσει το Υπουργείο υπηρεσιακό γραμματέα (μόνιμο δημόσιο υπάλληλο) προϊστάμενη αρχή για όλα τα ανωτέρω θα είναι ο ίδιος ο Υπουργός, ενώ διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα και τις μελέτες η νεοσύστατη τεχνική υπηρεσία.