Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη στην Αττική
Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη στην Αττική
Πηγή Εικόνας: Ελληνικό Κτηματολόγιο

Με ενίσχυση των Επιτροπών Αντιρρήσεων, επιδιώκει το υπουργείο Περιβάλλοντος να ξεμπλοκάρει το αλαλούμ των δασικών χαρτών. Όπως τονίζουν πηγές του ΥΠΕΝ στο economix.gr, το ζήτημα συγκεκριμένα θα λυθεί με τον διπλασιασμό τους (από 140 που είναι σήμερα θα φτάσουν τις 300), ώστε οι περισσότερες από 170.000 ενστάσεις, να μπουν σε τροχιά εξέτασης έως το τέλος του 2020. Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του economix.gr, πρόκειται να  αποσυμφορηθεί το έργο των ΕΠΕΑ, καθώς θα διασαφηνισθεί ποιες είναι οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει πριν από το 1975 σε αλλαγή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. Θα προβλεφθεί, επίσης, ότι μετά τη διευκρίνιση αυτή θα αναμορφωθούν αναλόγως και οι δασικοί χάρτες που έχουν ήδη καταρτισθεί.

Δασικοί χάρτες: τί αλλαγές θα παρουσιάσει το ΥΠΕΝ;

Σημαντική αλλαγή που θα υπάρχει στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου είναι και όταν μια ένσταση έχει ολοκληρωθεί και τυπικά, ότι δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να περιμένει να κυρωθεί ο χάρτης στην περιοχή του αλλά με το σχετικό έγγραφο που θα παραλαμβάνει, θα μπορεί να προχωρά σε πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου του.

Ως προς την σύνθεση των ΕΠ.Ε.Α. προβλέπεται ότι αποτελούνται από έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τους αναπληρωτές τους ως πρόεδρο, β) έναν δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε., υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου και γ) έναν μηχανικό που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο ως μέλη.

Παράλληλα, προβλέπεται η αποζημίωση ή κατ΄ αποκοπήν αμοιβή των μελών  των ΕΠ.Ε.Α. με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015.

Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά 4 φορές ανά μήνα, θα εξετάζουν 50 υποθέσεις ανά συνεδρίαση, ενώ στις διατάξεις του νομοσχέδιου υπάρχει πρόβλεψη και για δημιουργία ενός Μητρώου Μελών των Επιτροπών στο οποίο θα μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη από κάθε κατηγορία προκειμένου να μπορούν να συνεδριάζουν και σε περιπτώσεις κωλύματος των μελών της.

Για να ξεμπλοκάρει όμως όλο αυτό, θα δοθούν κίνητρα στις τριμελής Επιτροπές. Ειδικότερα, θα υπάρχει πλαφόν ελάχιστου αριθμού αντιρρήσεων ανά μήνα σε κάθε επιτροπή και τα χρήματα που θα παίρνουν θα είναι αντίστοιχα με τις ενστάσεις που εξετάζουν.

Ο αντίλογος πάντως, από πλευράς Επιτροπών για το αργό της διαδικασίας είναι ότι τα μέλη έχουν παράλληλες υποχρεώσεις που προέρχονται από την διοίκηση στις υπηρεσίες τους, με δεδομένη την υποστελέχωση αυτών – μη προτεραιοποίηση των εργασιών εξέτασης των αντιρρήσεων χαμηλή ροή τροφοδοσίας με αντιρρήσεις των ΕΠ.Ε.Α. από τις Διευθύνσεις Δασών, λόγω του μεγάλου αριθμού υποβληθεισών αντιρρήσεων και την αναγκαιότητα επεξεργασίας τους και σύνταξης σχετικών εισηγήσεων, σε συνδυασμό με τον χαμηλό αριθμό στελεχιακού δυναμικού το παραπάνω εντείνεται στις περιοχές που παράλληλα το ίδιο προσωπικό και στον ίδιο χρόνο έχει να υλοποιήσει ενέργειες προβολής και προάσπισης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στις κτηματογραφήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (δηλώσεις-ενστάσεις αγωγές) νέο διοικητικό, τεχνικό και επαγγελματικό αντικείμενο έλλειψη κινήτρου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα από το πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών ύψους 10 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, πρόκειται οι Επιτροπές Αντιρρήσεων να πληρωθούν για την εξέταση των ενστάσεων επί των δασικών χαρτών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης σε σχετική ημερίδα, βούληση του ΥΠΕΝ είναι να αυξηθούν σημαντικά, ώστε το αλαλούμ που επικρατεί σήμερα να ξεμπλοκάρει.