ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Επίβλεψη: Ηλίας Μπεριάτος, Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Μαριλένα Παπαγεωργίου, Εντεταλμένη Λέκτορας ΤΜΧΠΠΑ Εκπόνηση: Μαριάνθη Γκίκα, Πολιτικός Μηχανικός Βόλος, Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Επίβλεψη: Ηλίας Μπεριάτος, Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Μαριλένα Παπαγεωργίου, Εντεταλμένη Λέκτορας ΤΜΧΠΠΑ Εκπόνηση: Μαριάνθη Γκίκα, Πολιτικός Μηχανικός Βόλος, Σεπτέμβριος 2015
Πηγή Εικόνας: Μαριάνθη Γκίκα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Στη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των προδιαγραφών εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την απόφαση που έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια, η Ομάδα Εργασίας καλείται να ολοκληρώσει το έργο της έως τέλος Απριλίου 2020, ενώ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, δύναται να συνεργάζεται με όποιες υπηρεσίες και φορείς, κρίνει απαραίτητο. Παράλληλα, δεν είναι αμειβόμενη και για αυτό τον λόγο οι εργασίες της θα πραγματοποιούνται εντός του υπαλληλικού ωραρίου.

Η Ομάδα Εργασίας, θα προχωρήσει στον καθορισμό των προδιαγραφών εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον νόμο 4280/2014 για την «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 6 «σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου εκπονείται και εγκρίνεται ειδική μελέτη περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Σε περίπτωση που διατεθούν δασικές εκτάσεις ή δάση για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) της αλλαγής χρήσης, κατά την ανωτέρω περίπτωση β’, για την επίτευξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, υποχρεούται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός να προβεί σε δάσωση τουλάχιστον ίσου ή και μέχρι του διπλασίου εμβαδού γειτονικής έκτασης ή έκτασης ευρισκόμενης στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με υπόδειξη της δασικής υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχει κατάλληλη έκταση υποχρεούται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός να καταθέσει στο Πράσινο Ταμείο την απαιτούμενη δαπάνη για τη δάσωση αποκλειστικά ανάλογης έκτασης σε άλλη περιοχή από τη δασική υπηρεσία. Η ειδική αυτή μελέτη του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου ενσωματώνεται σαν διακριτό κεφάλαιο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημιουργίας του οικισμού, η οποία είναι απαραίτητη για τη σχετική έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το εμβαδόν της έκτασης που προορίζεται για αλλαγή χρήσης, το χαρακτήρα αυτής, το είδος της βλάστησης, την απαιτούμενη έκταση για την ικανοποίηση του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τα χαρακτηριστικά αυτής. Λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνταξη και το περιεχόμενο της μελέτης αυτής καθορίζονται με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Το περιβαλλοντικό ισοζύγιο ως μορφή αποζημίωσης του δημοσίου συμφέροντος όταν πολεοδομείται μια έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού είναι τεράστιας σημασίας, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και νομικής πλευράς. Σημειώνουμε ότι προβλέφθηκε σε νόμο για πρώτη φορά το 2014 και οι προσδοκίες ήταν να ξεμπλοκάρουν δεκάδες οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι εκτάσεις και οι επενδύσεις των οποίων λιμνάζουν σχεδόν 40 χρόνια. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είδε καθόλου θετικά τον νόμο 4280 και, ενώ προσπάθησε να επιλύσει προβλήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών, δεν μπήκε στο δύσκολο κομμάτι του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της ανταλλαγής εκτάσεων που προβλέπει ο ίδιος νόμος.

Η επιτροπή που θα προετοιμάσει το έδαφος για τα τελικά κείμενα που θα εγκριθούν σε υπουργικό επίπεδο, θα αποτελείται από τους:

1. Ελένη Κρητικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’βαθμό, προϊσταμένης του τμήματος Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οριζόμενη και ως συντονίστρια της ομάδας εργασίας ,με αναπληρώτρια την Σοφία Παπαδοπούλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’βαθμό υπαλλήλου του ίδιου τμήματος.

2. Γεωργία Πατέλη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α’βαθμό υπαλλήλου του τμήματος Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αναπληρώτρια την Σταματία Τσούκα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’βαθμό, υπαλλήλου του ίδιου τμήματος.

3. Ευάγγελο Μπαδιεριτάκη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Β’ ,υπαλλήλου της Δ/νσης Διαχείρησης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας με αναπληρωτή τον Χαρίλαο Νικοκάβουρα του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, με βαθμό Α’ υπαλλήλου της ίδιας Δ/νσης.

4. Γεωργία Αγγέλη Δασολόγο του τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών, με αναπληρώτρια την Αδαμαντία Γκραικιώτου Τμηματάρχη του τμήματος Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.