Πηγή Εικόνας: SNFCC.org
Στροφή στα… Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας, φαίνεται πως κάνει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να μειωθεί αφενός το κυκλοφοριακό κομφούζιο και αφετέρου, να προωθηθούν οι πράσινες μετακινήσεις για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Μεταφορών και το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα σχέδιο νόμου για τα ΣΒΑΚ, ώστε να υπάρξουν κοινές κατευθύνσεις, κανόνες, προδιαγραφές και εργαλεία προς διευκόλυνση των ΟΤΑ, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει μείνει «πίσω» στον τομέα αυτό. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ στοχεύει να διευκολύνει σε όλα τα επίπεδα την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με Αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα.
Σε αυτό πλαίσιο ετοιμάζονται και θα υπογραφούν τα παρακάτω : (α) το «Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή» (β) το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα «Προδιαγραφές για την Μελέτη Προσβασιμότητας» (από τον ν.4030/2011 και τον ν.4067/2012) για την προσαρμογή προσβασιμότητας στα κτίρια και στον δημόσιο χώρο καθώς και το «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, (γ) η «Εθνική Στρατηγική για το ποδήλατο», (δ) ΥΑ «Τεχνικές Οδηγίες Μελετών για τον Σχεδιασμό αστικών οδών και υπαίθριων δημόσιων χώρων». Επιπλέον αυτών, το ΥΠΕΝ προωθεί την ηλεκτροκίνηση και τις ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του economix.gr, ο γενικός γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, εξετάζει την:
– Κωδικοποίηση, επικαιροποίηση και έκδοση σε τόμο και στο διαδίκτυο όλης της σχετικής νομοθεσίας με link για τις αρμόδιες υπηρεσίες.
– Σύνταξη check list – ερωτηματολογίων σχετικά με την ύπαρξη ή μη πρόσβασης για τα κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους.
– Υποχρέωση όλων των υπηρεσιών και φορέων για καταγραφή όλων των κτιρίων και χώρων αρμοδιότητάς η ιδιοκτησίας τους και συμπλήρωση check list – ερωτηματολογίων σχετικά με την ύπαρξη ή μη πρόσβασης σε αυτά και στη συνέχεια αξιολόγηση με βάση του πόσο σημαντικά είναι για τους πολίτες και την πόλη τους.
– Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου προσβασιμότητας (θα γίνεται από τους Ελεγκτές Δόμησης και από τους Επιθεωρητές Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης).
– Ενημέρωση όλων των υπολόγων των φορέων, του κοινού και των μηχανικών.
– Διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαίδευση και ενημέρωση των μηχανικών. Παράδοση μαθημάτων και μέσω διαδικτύου. Θα γίνουν ειδικά μαθήματα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
– Μελέτη, έκδοση και διανομή έντυπου υλικού, κυρίως όμως δημιουργία σχετικού προσβάσιμου ιστοχώρου στο διαδίκτυο.
– Οργάνωση ειδικών – στοχευμένων ημερίδων για το ΤΕΕ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ένωση Τραπεζών κ.λπ.
– Συμπερίληψη των προδιαγραφών προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων και του Καθολικού Σχεδιασμού στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ ) που εκπονούνται από τους δήμους και τις περιφέρειες και πρόνοια για ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των γειτονικών δήμων.
– Σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής Προσβασιμότητας με μέλη τους Γενικούς Γραμματείς των αρμοδίων για την πρόσβαση Υπουργείων, ώστε να υπάρχει καλύτερη και άμεση επικοινωνία, συντονισμός δράσεων και απαιτούμενων ενεργειών.
– Πρόσκληση για συμμετοχή στην αξιολόγηση της προσβασιμότητας ανά πόλη και περιοχή αναπηρικών φορέων, μεμονωμένων αναπήρων και εθελοντών. Ίσως είναι ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και συμμετοχή και των μαθητών των σχολείων σε κάθε περιοχή.
– Ένταξη όσο ακόμη είναι ακόμη καιρός πολλών εκ των απαιτούμενων έργων – προσαρμογών στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Την ίδια ώρα, τη στενή συνεργασία για την επίλυση πλήθος ζητημάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με επίκεντρο τη χωροταξία και την προσβασιμότητα, εγκαινίασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου και ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης,.
Ειδικότερα, ο κ. Οικονόμου μίλησε για το «τεράστιο», όπως το χαρακτήρισε, έλλειμμα προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια, θέτοντας το εν λόγω ζήτημα ως βασική προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, άμεσα θα έχει υπογραφεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τις «Προδιαγραφές της Μελέτης Προσβασιμότητας» , ενώ εντός του 2020 θα τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα η προσαρμογή των κτιρίων, που έχουν προσέλευση κοινού.
ΣΒΑΚ
Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος CIVITAS SUMPs-UP, σκοπός της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. «Μια βελτίωση στην ποιότητα των μετακινήσεων και την ποιότητα των μεταφορών, οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής για τους πολίτες και την κοινωνία μας. Και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι υποδομές για πεζή μετακίνηση και ποδηλασία, η ορθολογική διαχείριση των ΙΧ οχημάτων, οι σύγχρονες εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, με σεβασμό και μέριμνα για το περιβάλλον και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συνθέσουν το παζλ της Αστικής Κινητικότητας».
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στον ρόλο του υπουργείου για να δημιουργηθεί ένα φιλικό θεσμικό πλαίσιο, ώστε κάθε Δήμος να μπορεί να οργανώσει και να αναζητήσει χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Αστικής Κινητικότητας που ενδιαφέρεται.