Πηγή Εικόνας: GoogleMaps

Στο ζήτημα με τις άτυπες (παράνομες) Βιομηχανικές περιοχές αλλά και τα «κουφάρια» των εταιρειών που βρίσκονται μέσα στις οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες καλείται να δώσει λύσεις η νέα ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης  και Επενδύσεων.


Ο υφυπουργός Νίκος Παπαθάσης που παραβρέθηκε σε εκδήλωση παρουσίασης μελέτης του ΙΟΒΕ με θέμα « Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων και η σημασία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ», έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης για τις άτυπες  ΒΙΠΕ. Άλλωστε στο πρόσφατο αναπτυξαικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, η κυβέρνηση ήδη νομοθέτησε για την επίλυση δεκάδων θεμάτων που απασχολούσαν τις επιχειρήσεις και του οργανωμένους υποδοχείς.

Οι άτυπες βιομηχανικές περιοχές – οι επονομαζόμενες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, που τοποθετούνται σε περίπου 800 – με  τις  οργανωμένες  βιομηχανικές  περιοχές  να φτάνουν μόλις τις 56, αποτελούν μεγάλο «αγκάθι» των βιομηχανικών πάρκων. Όπως ανέφερε, κατά την εκδήλωση, ο υφυπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων  Νίκος Παπαθάσης η κυβέρνηση θα επιδιώξει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την οργάνωση αυτών των άτυπων συγκεντρώσεων σε βιομηχανικά πάρκα από το ΕΣΠΑ  2021 – 2027, αλλά πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσει ότι αυτό δεν θα θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Ωστόσο σημειώθηκε ότι η πολιτεία έχει ήδη νομοθετήσει έτσι ώστε σταδιακά να εισέλθουν οι ΑΒΣ στις οργανωμένες  περιοχές. Πρώτη προτεραιότητα είναι τα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου έχει ξεκινήσει ήδη η προσπάθεια, και το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά  του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κ. Θάνος Ψαθάς, περισσότερες από 600 εταιρείες έχουν μετεξελιχθεί σε «κουφάρια» μέσα στις ΒΙΠΕ, διότι  το παλαιότερο νομικό καθεστώς επέτρεπε την αγορά του οικοπέδου χωρίς να προβλέπεται τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση που μία εταιρεία χρεοκοπήσει. Πάντως, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την παραχώρηση  της  έκτασης στον ενδιαφερόμενο  και  ιδιοκτήτης  της γης  παραμένει  η ΕΤΒΑ  ΒΙΠΕ ή αντίστοιχες ιδιωτικές ΒΙΠΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. κ. Αθανάσιος Ψαθάς αναφέρθηκε επίσης «στη σημασία που έχει για το περιβάλλον η εγκατάσταση της βιομηχανίας σε οργανωμένους χώρους, που έχουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων». Μάλιστα, τόνισε ότι «η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών για τη σωστή λειτουργία της βιομηχανίας και της μεταποίησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν οι ίδιες τη δυνατότητα να κάνουν τις συχνά μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία».

Διαβάστε ακόμα: Βιομηχανικά πάρκα: Για κάθε ευρώ αντιστοιχούν 2,3 ευρώ στην οικονομία

Ο γενικός  διευθυντής  του ΙΟΒΕ  κ. Νίκος Βέττας  που παρουσίασε  τη μελέτη  ανέλυσε τη σημασία της βιομηχανίας για την ελληνική οικονομία. Παρά τις ισχυρές θετικές επιδράσεις της στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλές επενδύσεις ανά εργαζόμενο και προσφέρει θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, το σχετικό μέγεθος της είναι μικρό. Υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της Ευρώπης, όταν μάλιστα η ανάπτυξη της βιομηχανίας τίθεται συνολικά ως στρατηγικός στόχος από την Ευρωπαϊκή πολιτική. Το κενό πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο και, δεδομένων των προβλημάτων που υφίστανται για αδειοδοτήσεις, ο ρόλος των οργανωμένων περιοχών για υποδοχές είναι κρίσιμος. Σε σχέση με την ευρύτερη οικονομική κατάσταση ανέδειξε την υποχρέωση  της ελληνικής  οικονομίας  να παρουσιάζει μεσομακροπρόθεσμα ρυθμούς ανάπτυξης στα επίπεδα του 3% – ενώ τα σημερινά  οικονομικά  δεδομένα  δείχνουν ότι θα κινούνται  στην περιοχή του 1%, τονίζοντας τη συμβολή που μπορεί και πρέπει να έχει η βιομηχανία.

Ο κ. ‘Αγγελος Τσακανίκας, επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ και αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, παρουσιάζοντας τη μελέτη, επισήμανε ότι η νέα βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως βασικούς άξονες την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναζωογόνηση των περιφερειών και τη χρήση των καλύτερων τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας έξυπνης, καθαρής και καινοτόμου βιομηχανίας. Ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που προσπαθούν να επανασχεδιάσουν τη βιομηχανική τους πολιτική, οι οργανωμένοι υποδοχείς μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των στόχων καθώς συγκεντρώνουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αποδοτικότερης λειτουργίας και αποτελεσματικότερης συμβολής τους σε επιμέρους περιβαλλοντικούς στόχους.

Με 17,5 δις. ευρώ στο σύνολο του ΑΕΠ συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στις ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Στη μελέτη χαρτογραφήθηκαν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις 25 ΒΙΠΕ που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, οι οποίες εκτιμώνται περί τις 2.300. Εκτιμήθηκε ότι στις ΒΙΠΕ εργάζονται περίπου 36 χιλ. άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της απασχόλησης (37%) καταγράφεται στις ΒΙ.ΠΕ. της Κεντρικής Μακεδονίας, και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Κρήτη με 16,2% και 14,4%, αντίστοιχα. Το σύνολο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται εντός των εγκατεστημένων μονάδων στις ΒΙ.ΠΕ. εκτιμήθηκε στα 7,5 δισεκ ευρώ εκ των οποίων το 35% περίπου σε ΒΙ.ΠΕ. της Κεντρικής Μακεδονίας και το 15% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη μελέτη προσδιορίστηκαν αναλυτικά τόσο οι άμεσες επιδράσεις της δραστηριότητας εντός των ΒΙ.ΠΕ. στην ελληνική οικονομία, όσο και οι επακόλουθες επιδράσεις της δραστηριότητας αυτών, που προκύπτουν λόγω τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ., σε όρους ετήσιας ακαθάριστης αξίας παραγωγής, υπολογίστηκε στα 17,5 δισεκ. Ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ. στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 9,7 δισεκ. Ευρώ. Για κάθε 1  ευρώ προστιθέμενης αξίας που παράγεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΒΙ.ΠΕ., η συνολική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία αυξάνεται κατά 3 ευρώ. Επιπλέον, η συνολική συνεισφορά των παραγωγικών μονάδων στις ΒΙ.ΠΕ. στην απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη των έμμεσων και των προκαλούμενων επιδράσεων, φτάνει τις 236 χιλ. θέσεις απασχόλησης, δηλαδή σε περισσότερο από το 5,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ συνεισφέρει άμεσα και στα δημόσια έσοδα, με την πληρωμή κάθε είδους φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, συνολικού ύψους 770 εκατ  ευρώ ενώ η συνολική επίδραση του τομέα στα δημόσια έσοδα ανήλθε σε 2,6 δισεκ ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το ύψος του κοινωνικού προϊόντος της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ., το οποίο περιλαμβάνει αμοιβές εργαζομένων, συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και συνεισφορά στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Το άμεσο κοινωνικό προϊόν της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ. φτάνει τα 1,7 δισεκ., ενώ η συνολική συμβολή των παραγωγικών μονάδων στις ΒΙ.ΠΕ. στην παραγωγή κοινωνικού προϊόντος προσεγγίζει τα 5,5 δισεκ  ευρώ. Σε περιφερειακό επίπεδο, η δραστηριότητα στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ έχει ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει επίσης σημαντική συμβολή στις τοπικές οικονομίες της Κρήτης και της Δυτικής Ελλάδας.

Βιομηχανικά πάρκα: Για κάθε ευρώ αντιστοιχούν 2,3 ευρώ στην οικονομία