Εγνατία Οδός
Ω
Εγνατία Οδός
Ω
Πηγή Εικόνας: Εγνατία Οδός Α.Ε.

Πληθώρα εκκρεμοτήτων υπάρχουν προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, με την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών να είναι η 21η Φεβρουαρίου 2020. Στην αγορά αναφέρουν ότι μέσα σε τρεις μήνες είναι αβέβαιο να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο της χορήγησης παράταση ακόμη πιο πιθανό.

Οι εκκρεμότητες

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, το ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να προχωρήσει:

-στην έκδοση ΚΥΑ θέσης σε λειτουργία των ΣΔ Ωραιοκάστρου, Ασπροβάλτας και Στρυμωνικού η οποία, σύμφωνα με το SMOU, έπρεπε να εκδοθεί εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της κατασκευής των ως άνω σταθμών (η κατασκευή της Ασπροβάλτας ολοκληρώθηκε την 11/10/2018 και του Ωραιοκάστρου την 20/11/2018, ενώ η κατασκευή του ΣΔ Στρυμωνικού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί)

-στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα σημεία του Αυτοκινητόδρομου, οι οποίες έχουν λήξει ή αναμένεται να λήξουν. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις και μελέτες στην ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕ). Η ΔΙΠΑ πρέπει να προβεί στην έκδοση νέων ΑΕΠΟ (για τις άδειες που έχουν λήξει) ή να ανανεώσει όσες λήγουν σύντομα

Επίσης, η Διοικητική Αρχή Σηράγγων πρέπει να επιβεβαιώσει τις κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των σηράγγων χωρίς περιορισμούς επικίνδυνων φορτίων (σχετική επιστολή έχει αποσταλεί από την Εγνατία Οδός, η απάντηση της οποίας εκκρεμεί). Επίσης, πρέπει να προχωρεί αμελλητί στην αδειοδότηση του συνόλου των σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά περίπτωση).

Ακόμη απαιτείται να εφαρμοστεί η νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει εγκριθεί από την DG MOVE με ανατίμηση των τιμών διοδίων από 0,03 ευρώ /χλμ. σε 0,05 ευρώ /χλμ. Μένει, βέβαια, να φανεί, πώς αυτό θα γίνει πράξη, δεδομένων όσων έχει αναφέρει ο υπουργός Υποδομών Κ. Αχ. Καραμανλής, ότι η χρέωση των διοδίων είναι πολύ ακριβή.

Από την πλευρά της, η Εγνατία Οδός θα πρέπει:

– να ολοκληρώσει την κατασκευή μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων και να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότηση του συνόλου των σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά περίπτωση).

-Καθορίσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ή/και κατασκευαστικές εργασίες, και να προσδιορίσει το κόστος αυτών, που απαιτούνται για την αποκατάσταση των γεφυρών.

– να επιλύσει το ζήτημα των εκκρεμών συμβάσεων υλοποίησης ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου, Ωραιοκάστρου, Αρδανίου και Σώστη που παραμένουν ανενεργές από το 2011.

-να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για τις επικείμενες εργασίες που περιγράφονται στην Σύμβαση Παραχώρησης και ειδικά για την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων

-προχωρήσει στην απελευθέρωση των εσόδων της Εγνατίας Οδού από το υφιστάμενο υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Ενέχυρο, πριν από την κατακύρωση του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε ο αυτοκινητόδρομος να μεταβιβαστεί ελεύθερος στον Παραχωρησιούχο

Τα νέα πωλητήρια ακινήτων

Παράλληλα, προχωράει η διαδικασία της αξιοποίησης σειράς ακινήτων, με τα βασικότερα από αυτά να περιλαμβάνουν:

– ακίνητο πρώην κυριότητας ΕΡΤ στην Περαία Θεσσαλονίκης, με έκταση 760.807 τ.μ. Επί του ακινήτου υφίστανται παλιά και ερειπωμένα κτίσματα συνολικής επιφάνειας 2.665 τ.μ., ενώ η ιδιοκτησία βρίσκεται σε διαδικασία επαναφοράς της κυριότητάς της στο Ελληνικό Δημόσιο προς αξιοποίηση του ως Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ). Μέχρι τέλος του 2021, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και δεν έχουν διασφαλιστεί οι χρηματοδοτικοί πόροι θα επιστραφεί στο ΤΑΙΠΕΔ / ΕΕΣΥΠ.

– οι πρώην εργοταξιακοί χώροι έργου Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, που έχουν έκταση 213.583,51 τ.μ. και αποτελούνται από 4 μη όμορα τμήματα στην βόρεια απόληξη της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου. Επί του ακινήτου δεν υφίστανται κτίσματα, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία υπολογίζεται ότι θα λάβει χώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς.

– το πρώην ακίνητο ΕΟΜΜΕΧ, στις οδούς Κορυζή και Θράκης στον Ταύρο, που έχει εμβαδόν 3.293,73 τ.μ., εντός ρυμοτομικού σχεδίου με 5 κτίσματα συνολικού εμβαδού 1.526 τ.μ. Για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία η υποβολή προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές θα λάβει χώρα μέχρι την 5.12.2019.