πλειστηριασμός
Παράλληλα με τον προγραμματισμένο πλειστηριασμό, «έτρεχε» η διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
πλειστηριασμός
Παράλληλα με τον προγραμματισμένο πλειστηριασμό, «έτρεχε» η διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
Πηγή Εικόνας: pixabay

Για μία ακόμη φορά η τεχνική εταιρεία Τοξότης καταφέρνει να αποφύγει το…ηλεκτρονικό σφυρί για ακίνητό της, καθώς πέτυχε, να ματαιώσει τον προγραμματισμένο, για χθες, πλειστηριασμό για χρέη, της τάξης των 20 χιλ. ευρώ, προς την εταιρεία συστημάτων κλιματισμού Airtechnic Χατζούδης. Αυτό όταν η αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η Τοξότης απορρίφθηκε από το δικαστήριο, γεγονός που καθιστούσε μονόδρομο την εκποίηση του διαμερίσματός της στη Νέα Σμύρνη. Πώς κατάφερε όμως, να αποφύγει τον πλειστηριασμό;

«Παραθυράκι»

Όπως αναφέρουν στην αγορά, παράλληλα με τον προγραμματισμένο πλειστηριασμό, «έτρεχε» η διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, με στόχο να αποφύγει τον πλειστηριασμό η Τοξότης είχε προτείνει στην εταιρεία κλιματιστικών κούρεμα κατά 50% του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα περιοριζόταν στις 10 χιλ. ευρώ. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την πρόταση της Τοξότης, θα εξοφλούνταν σε 5 δόσεις, με την εταιρεία να απορρίπτει την πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κατασκευαστικής. Έτσι, η Τοξότης πέρασε στο plan b : η συντονίστρια της διαδικασίας (εξωδικαστικού συμβιβασμού) κατέθεσε επιστολή προς τον συμβολαιογράφο, που είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της εκποίησης, με την οποία βεβαιώνει ότι προχωράει σε ενέργειες για την αποπληρωμή του οφειλέτη της.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

-υπάρχει σαφής πρόβλεψη για δέσμευση χρηματικού ποσού άνω των 2 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή των οφειλών της εταιρείας προς το σύνολο των μικροπιστωτών της.

– το προς εκπλειστηρίαση ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στην υπέγγυα περιουσία της εταιρείας και προορίζεται για την ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, ενώ υφίσταται και προσημείωση υπέρ πιστωτή που ήδη συμμετέχει στη διαπραγμάτευση και έχει ήδη συναινέσει να συμμετάσχει στην διαδικασία αναδιάρθρωσης, βάσει του ν. 4469/17.

-οι οφειλές της Τοξότης βρίσκονται στο στάδιο της επαλήθευσης, όπως δηλώθηκαν από την εταιρεία και τους πιστωτές της.

-έχει δημιουργηθεί λίστα μικροπιστωτών στους οποίους ανήκει η Airtechnic.

-το προς εκπλειστηρίαση ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών της Τοξότης ως υπέγγυα περιουσία προοριζόμενη για την ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, ενώ υφίσταται και προσημείωση υπέρ τρίτων πιστωτών.

-βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες διαπραγμάτευσης της Τοξότης μεταξύ άλλων, και με την Airtechnic Χατζούδης, με αποστολή έγγραφων προτάσεων της οφειλέτιδος προς αποπληρωμή της οφειλής της.

Ωστόσο, από την πλευρά της, η Airtechnic υποστηρίζει ότι τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής, στις 7 Νοεμβρίου «δεν είχε περιληφθεί στην αναρτηθείσα λίστα μικροπιστωτών, όπως επισημαίνει ψευδώς η βεβαίωση της συντονίστριας ούτε και είχε προσκομιστεί τέτοια λίστα από τους δικηγόρους της».

Ως εκ τούτου, από την Airtechnic προαναγγέλλουν προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά όσων «ματαίωσαν με δόλια μέσα τη διαδικασία ικανοποίησης της απαίτησης της».

Σχολιάζουν ακόμη ότι είναι οξύμωρο το γεγονός ότι να έχει δεσμευτεί ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η Τοξότης δεν είναι σε θέση να πληρώσει 10 χιλ. ευρώ για να ανακόψει τον πλειστηριασμό.