Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής
Η Ολομέλεια της Βουλής
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεγάλες αυξήσεις στις απολαβές στελεχών αρκετών ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από το υπερταμείο προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα.

Η νέα πολιτική αποδοχών ισχύει για τους πρόεδρους και τους διευθύνοντες ή τους εντεταλμένους συμβούλους των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, οι οποίες εποπτεύονται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, είτε έχουν κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, τα ΕΛΤΑ και ο ΟΑΣΑ με τις θυγατρικές του εταιρείες, την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό νόμο, τα στελέχη των ΔΕΚΟ αυτών θα δουν μεγάλη αύξηση στις απολαβές τους εφεξής, δεδομένου ότι δύναται να ανέλθουν στο 90% των αμοιβών που λαμβάνουν ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο όριο των μικτών μηνιαίων αποδοχών για τα στελέχη αυτά διαμορφώνεται στο ποσό των 7.483 ευρώ το μήνα από 4.600 ευρώ που είναι τώρα, δεδομένου ότι ο μισθός του προέδρου του Αρείου Πάγου ανέρχεται σε 8.314 ευρώ.

Ο νόμος προβλέπει επίσης για τις ΔΕΚΟ που εμπίπτουν στη ρύθμιση ότι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αντί με κοινή υπουργική απόφαση που ίσχυε έως τώρα.

Η αλλαγή στους μισθούς των εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων στις ΔΕΚΟ αποτελούσε πάγιο αίτημα του υπερταμείου εδώ και περίπου δύο έτη. Και αυτό, διότι το προηγούμενο ανώτατο όριο των 4.600 ευρώ αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, στην προσπάθεια ανάταξης των δημοσίων επιχειρήσεων που έχει αναλάβει η ΕΕΣΥΠ.

Η προηγούμενη κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2018 είχε καταθέσει τροπολογία για την αλλαγή των αποδοχών σε ΔΕΚΟ με πάνω από 3.000 εργαζόμενους και τζίρο άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η τροπολογία αποσύρθηκε εν μέσω κατακραυγής από την αντιπολίτευση δεδομένου ότι υποβλήθηκε λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά στο Μάτι.

Με την εφαρμογή του νέου νόμου αρκετά στελέχη στις ΔΕΚΟ, στις οποίες θα εφαρμοστεί η νέα πολιτική αποδοχών, θα αμείβονται με σημαντικά υψηλότερους μισθούς από εκείνους των γενικών γραμματέων που είναι οι άμεσοι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Το όριο των ετήσιων ακαθάριστων απολαβών ύψους 55.000 ευρώ, ή 4.600 ευρώ το μήνα, είχε τεθεί με βάση τους μισθούς των γενικών γραμματέων υπουργείων.

Τι ισχύει για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ

Στις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις, όπως στη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, οι απολαβές των προέδρων, των διευθυνόντων και των εντεταλμένων συμβούλων ενδέχεται να είναι ακόμα υψηλότερες από το νέο πλαφόν των 7.438 ευρώ το μήνα.

Όλες οι ανώνυμες εισηγμένες εταιρείες, όπως προβλέπεται από το νόμο 4548 που ψηφίστηκε το 2018, είναι υποχρεωμένες να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Για να τεθεί σε ισχύ η πολιτική αποδοχών πρέπει να εγκριθεί από τους μετόχους, δηλαδή στην περίπτωση των εισηγμένων ΔΕΚΟ από την ΕΕΣΥΠ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο δεδομένου πως ο νόμος προβλέπει ότι η ψήφος των μετόχων επί του θέματος είναι δεσμευτική.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας που πρέπει να διέπει όλες τις ανώνυμες εταιρείες, ο νόμος ορίζει ότι η πολιτική αποδοχών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

Για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις ΔΕΚΟ αναμένεται να ληφθούν υπ’ όψιν διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα με τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε κάθε εταιρεία.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η πολιτική αποδοχών αναμένεται να μην είναι ενιαία για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ.

Στη ΔΕΗ για παράδειγμα, η προηγούμενη διοίκηση εκπόνησε μελέτη πριν από λίγους μήνες η οποία ορίζει το ανώτατο και κατώτατο όριο των αποδοχών του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης. Η μελέτη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, καθώς είναι ήδη διακηρυγμένη πρόθεση και του εποπτεύοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αποδεσμευθεί η ΔΕΗ από τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί ΔΕΚΟ – Δημοσίου για τα στελέχη, τις προμήθειες κλπ.