Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο

Η παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα αναμένεται να έχει δεκαπενταπλασιαστεί μέχρι το 2040, συμβάλλοντας να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της παγκόσμιας βιομηχανίας, εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) σε έκθεσή του που δημοσιοποιείται σήμερα.

«Γιατί αφιερώθηκαν τόσοι κόποι για μια έκθεση για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, τεχνολογία η οποία σήμερα συνεισφέρει μόλις το 0,3% του ηλεκτρισμού [που παράγεται] παγκοσμίως; Διότι το δυναμικό της είναι σχεδόν απεριόριστο», εξηγεί ο διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ.

Με τα κόστη παραγωγής των μεγάλων ανεμοτουρμπίνων σε πτώση και τις τεχνολογικές προόδους να μεγεθύνουν την ισχύ των μηχανημάτων αυτών, «το δυναμικό αυτό βρίσκεται ολοένα πιο κοντά. Αλλά μένουν να γίνουν πολλά, από πλευράς κυβερνήσεων και βιομηχανιών, ώστε να μετατραπεί σε πυλώνα μιας σωστής ενεργειακής μετάβασης», προσθέτει ο οικονομολόγος. Αυτός ο τομέας της αγοράς μεγεθυνόταν με ρυθμό σχεδόν 30% σε ετήσια βάση μεταξύ του 2010 και του 2018. Ενώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν 150 νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η έκθεση, που οι συντάκτες της φιλοδοξούν πως είναι η πληρέστερη για το ζήτημα, περιέχει μια γεωχωρική ανάλυση που συνδυάζει δεδομένα από δορυφόρους, μελέτη των ανέμων, των τοπογραφιών και των τεχνολογικών προόδων για να χαρτογραφήσει το παγκόσμιο δυναμικό.