Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Οι παράνομες βιομηχανικές ζώνες έχουν γίνει καθεστώς στη χώρα μας…


Οι άτυπες ζώνες, όπως αποκαλούνται σε πιο διπλωματική γλώσσα, ή οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις όπως αποκαλούνται τα τελευταία χρόνια από τα συναρμόδια υπουργεία, αποτελούν ένα ιδιότυπο καθεστώς για κάποιες επιχειρήσεις που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να λειτουργούν σε καθεστώς κανονικότητας και νομιμότητας – και μάλιστα είτε με την ευθύνη είτε με την ανοχή της πολιτείας.

Δεν είναι μία ή δύο, αλλά φθάνουν τις 180 αυτές οι άτυπες βιομηχανικές περιοχές και βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια, διαμορφώνοντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ κ. Αθανάσιος Ψαθάς λέει στο economix.gr ότι η περιοχή των Οινοφύτων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα – και ίσως το πιο γνωστό, προσθέτουμε εμείς – μιας άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης που λειτουργεί χωρίς τις βασικές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως των υγρών λυμάτων, που δημιουργούν οι επιχειρήσεις σε αυτές τις ζώνες, επαφίεται  στον… πατριωτισμό των επιχειρηματιών, ενώ η πλειοψηφία προτιμά πολλές φορές να κλείνει τα… μάτια της και τα αυτιά της σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Αντίθετα η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές, η οποία να σημειωθεί σήμερα διαχειρίζεται τις 25, σε σύνολο 57,  σε όλη τη χώρα, δίνοντας στις επιχειρήσεις όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν. «Στους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων του δικτύου της ΕΤΒΑ  ΒΙΠΕ επιδιώκουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υποδομές, όπως δίκτυα ομβρίων, ακαθάρτων, τηλεπικοινωνιών, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, νερό, κλπ., για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μέσα βεβαίως στο πλαίσιο του νόμου, των κανονισμών λειτουργίας και των αναγκών των επιχειρήσεων», σημειώνει ο κ. Ψαθάς.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι οργανωμένες ΒΙΠΕ έναντι των άτυπων προς τις επιχειρήσεις είναι το οργανωμένο περιβάλλον και η διαχείριση των υποδομών, οι καλύτεροι όροι δόμησης, το ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και έχουν απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ υποστηρίζει ότι οι «νόμιμες»  βιομηχανικές περιοχές θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα, όπως είναι η έκδοση αδειών εγκατάστασης και ανέγερσης της μονάδας, ενώ σήμερα οι άδειες βγαίνουν από τις κρατικές υπηρεσίες. Σχολιάζει ως θετικό βήμα για την μετεξέλιξη των ΒΙΠΕ την παρέμβαση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προοπτική οι ΒΙΠΕ να πωλούν τα δικαίωμα επιφανείας στις επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο θα καθιστά τις επιχειρήσεις κάτι ως «ενοικιαστές», ενώ μέχρι πρότινος αγόραζαν γη και ήταν ιδιοκτήτες. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα επιφάνειας είναι εμπράγματο οπότε μπορεί να παραχωρηθεί ως εγγύηση προς τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση της μονάδας.