ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Επίβλεψη: Ηλίας Μπεριάτος, Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Μαριλένα Παπαγεωργίου, Εντεταλμένη Λέκτορας ΤΜΧΠΠΑ Εκπόνηση: Μαριάνθη Γκίκα, Πολιτικός Μηχανικός Βόλος, Σεπτέμβριος 2015
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Επίβλεψη: Ηλίας Μπεριάτος, Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Μαριλένα Παπαγεωργίου, Εντεταλμένη Λέκτορας ΤΜΧΠΠΑ Εκπόνηση: Μαριάνθη Γκίκα, Πολιτικός Μηχανικός Βόλος, Σεπτέμβριος 2015
Πηγή Εικόνας: Μαριάνθη Γκίκα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Ανά Δημοτική Ενότητα αντί για Δήμο, πρόκειται να εκπονούνται από εδώ και στο εξής τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Με δεδομένο, μάλιστα, πως μόνο το 20% των ΟΤΑ έχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, το υπουργείο Περιβάλλοντος στοχεύει να… τρέξει  τις διαδικασίες προκειμένου έως το τέλος της 4ετίας να έχουν καταρτισθεί ΤΧΣ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% στο σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η αλλαγή αυτή έρχεται γιατί έπειτα από το πρόγραμμα «Καλλικράτης», πολλοί Δήμοι καλύπτουν ανομοιογενείς εκτάσεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης. Παράλληλα, «το πολύ χαμηλό ποσοστό της επικράτειας που καλύπτεται σήμερα από σχέδια ανάλογου τύπου με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, καθιστά αναγκαία τη σταδιακή προώθηση των σχεδίων αυτών, με προτεραιότητες τις περιοχές που παρουσιάζουν πιο έντονες αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές πιέσεις».

Ταυτόχρονα, με τις ειδικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, επιταχύνεται η διαδικασία έγκρισής τους, μέσω των οποίων προωθούνται επενδυτικά σχέδια και αναπλάσεις.

Ειδικότερα, με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης.

Επίσης προβλέπεται ότι πριν από την έγκριση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με σκοπό να κριθεί η κατ’ αρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του, είναι πλέον δυνατόν – και όχι υποχρεωτικό όπως μέχρι σήμερα – να προηγηθεί η εξής διαδικασία προέγκρισης: μετά από υποβολή αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική προέγκριση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός  7 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει, τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις γης στη ζώνη άμεσης επιρροής της περιοχής μελέτης, την πρόταση χωρικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και σχετικό χάρτη κλίμακας 1:5000. Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη μη ανατροπή της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει την καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού.

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Στο νομοσχέδιο, όπως έχει ήδη γράψει το economix.gr, καθιερώνεται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης ώστε επενδυτές και πολίτες να μπορούν να διαπιστώνουν εάν οι δραστηριότητες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν επιτρέπονται ή όχι. Για την ακρίβεια, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου, δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί), περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους, ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ). Σε δεύτερο χρόνο που θα έχει τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, προβλέπεται να προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων.

Απώτερος σκοπός είναι η εύκολη πρόσβαση είτε ιδιώτη, είτε επενδυτή από τον προσωπικό ή επαγγελματικό του χώρο, έτσι ώστε με ένα… κλίκ, να έχει όλα τα στοιχεία που θα του παρουσιάζουν τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει.