Πηγή Εικόνας: Photo by Vincent Rivaud from Pexels

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να απορρίψουν μια απόφαση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να απαγορεύσει το μπλοκ να προχωρήσει παραπέρα από το σχέδιο μείωσης των αεροπορικών εκπομπών της CORCIA που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα εθελοντικό στάδιο ενός νέου προγράμματος αντιστάθμισης του άνθρακα, που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (Δ.Ο.Π.Α), ICAO, χωρίς όμως να παρεμποδίζει τις προσπάθειες της Ε.Ε. Οι Υπουργοί των μεταφορών ενημερώθηκαν την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου.

Η προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προηγήθηκε της συνόδου κορυφής, του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε στο Μοντρεάλ, την Τρίτη. Εκεί καλούνταν οι χώρες να υπογράψουν μια απόφαση η οποία θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη να επιβάλουν τις δικές τους περιοριστικές πολιτικές, στις αερομεταφορικές εκπομπές.

«Για παγκόσμιες επιπτώσεις χρειάζονται παγκόσμιες δράσεις», ανέφερε η Επίτροπος Μεταφορών, Violeta Bulk, σε μία συνάντηση των Υπουργών αερομεταφορών, συζητώντας για το πώς οι αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να απαλλαγούν από τις εκπομπές  του άνθρακα. Αλλά, ανέφερε ότι η Επιτροπή πρόκειται να προωθήσει ένα δικό της σχέδιο για τον έλεγχο των αεροπορικών εκπομπών, ανεξάρτητο από τις παγκόσμιες δράσεις.

Επομένως, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη της Ε.Ε, να απορρίψουν οποιαδήποτε απόφαση του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο, θα εμποδίζει την Ε.Ε να επεκτείνει τις υποχρεώσεις της στον τομέα των αεραμεταφορών, υπό το πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (Σ.Σ.Ε)

«Η εκλεγμένη Πρόεδρος Von der Leyen, ανακοίνωσε την πρόθεση της νέας Επιτροπής για να μειώσει την ποσότητα των δωρεάν δικαιωμάτων στις μεταφορές, με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε στους Υπουργούς, αναφερόμενη στην ένταξη της αεροπορίας στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, κάτι που είχε καθυστερήσει το 2012, μετά από μπαράζ κριτικών επιθέσεων από την Κίνα, τις Ινδίες και άλλες ξένες χώρες.

Προσπάθειες της ΕΕ

Το νέο πρόγραμμα CORSIA, των Η.Ε, θα ορίσει τις εκπομπές των αεροπορικών  στα επίπεδα του 2020. Η πρώτη φάση από το 2021 έως και το 2027, είναι εθελοντική. Μέχρι τώρα, 81 χώρες, καλύπτουν το 77% της παγκόσμιας αεροπορικής δραστηριότητας, έχοντας υπογράψει το αρχικό εθελοντικό στάδιο, εκτός της Κίνας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί μετά από προσπάθεια της Ε.Ε, να αναλάβει μόνη της, τη ρύθμιση των αεροπορικών εκπομπών, συμπεριλαμβάνοντας την αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών, το ευρωπαϊκό σύστημα οριοθέτησης του εμπορίου, για τις εκπομπές του άνθρακα. Αν και οι αεροπορικ εταιρείες θα έπρεπε να αγοράσουν τα δικαιώματα των εκπομπών, για όλες τις πτήσεις μέσα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από το 2012, ακόμα και για τις πτήσεις που είναι εκτός εναέριου χώρου της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχώρησε μετά από τις έντονες αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Από τότε έχει παγώσει η προσθήκη της αεροπορίας στο Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών, δίνοντας χώρο στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας για να συμφωνήσει σε ένα παγκόσμιο σύστημα. Εν τω μεταξύ οι διεθνείς πτήσεις, πρόκειται να επανανταχθούν στο σύστημα από το 2021.

Άλλες κριτικές αναφέρουν ότι η CORSIA, θα είναι εντελώς ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των αεροπορικών εκπομπών. Γι ‘αυτό και πολλές χώρες της Ε.Ε, επιθυμούν να επανεντάξουν την αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών, ακόμα και αν τεθεί σε ισχύ η CORSIA. Αυτό  στοχεύει τη μείωση των αεροπορικών εκπομπών κατά 43% κάτω από τα επίπεδα του 2005 μέχρι και το 2030. Πολύ πιο φιλόδοξο από τα σχέδια της CORSIA, να τους δεσμεύσει στα 2020 επίπεδα.

Διαφορετικές απόψεις

Η συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών την Παρασκευή, έδειξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς τα μέλη κράτη, θα πρέπει να ανταποκριθούν στην απόφαση που θα εμποδίσει την Ε.Ε, να προχωρήσει παραπέρα από την CORSIA.

Οι χώρες ίσως επιβάλουν αίτημα «επιφύλαξης», στο κομμάτι της απόφασης, η οποία αναφέρει, ότι η CORSIA, αποτελεί το «μοναδικό παγκόσμιο μέτρο της αγοράς» και μπορεί να εφαρμοστεί από τη διεθνή αεροπορία στις εκπομπές. Αυτό θα σήμανε ότι οι χώρες της Ε.Ε, θα έδειχναν ότι δεν θα μπορούσαν να υπογράψουν το πρώτο στάδιο της CORSIA, καθώς θα έβλαπτε την αξιοπιστία του σχεδίου και θα πιθανόν να προκαλούσαν την ¨κατάρρευση¨ του. Υπήρχε ανησυχία ότι η απόρριψη της απόφασης θα μπορούσε να σηματοδοτεί το τέλος της συμμετοχής της Ε.Ε, στην CORSIA από το 2021

«Στην επερχόμενη συνάντηση του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ο βασικός στόχος όλων των κρατών μελών της Ε.Ε, θα πρέπει να είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών, σε αυτό το πρώτο εθελοντικό στάδιο», ανέφερε ο Υπουργός Τσεχικών Μεταφορών Tomaw Cocet, «Ο κοινός συντονισμός ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε είναι aπαραίτητος».

Ωστόσο αρκετές κυβερνήσεις ανέφεραν ότι δεν είναι αποδεκτό το ότι η CORSIA, θα πρέπει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ε.Ε, και να τεθούν σε εφαρμογή πιο φιλόδοξα όρια.

«Η επίδραση της CORSIA μπορεί να είναι σημαντική μόνο εάν τα κράτη μέλη της Ε.Ε, συμμετέχουν από την αρχή του 2021» δήλωσε η Stientje Van Veldhoven, Ολλανδός Υπουργός Υποδομών. «Η CORSIA, από μόνη της δεν είναι αρκετή. Η Ε.Ε, θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα, έχοντας ένα φιλόδοξο, ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών»

«Η CORSIA έχει σημαντικό μέσο, αλλά χρειαζόμαστε υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας, όπως και περισσότερα μέτρα» δήλωσε ο Steffen Bilger, κρατικός κοινοβουλευτικός γραμματέας στον Γερμανό Υπουργό Μεταφορών. «Η CORSIA και το Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών θα πρέπει να συμβαδίσουν. Χωρίς να  καταλήξουμε να υπονομεύσουμε τον βαθμό της φιλοδοξίας».

O Rafał Weber, πολιτικός γραμματέας των Υποδομών της Πολωνίας, δήλωσε ότι η Ε.Ε, πρέπει να είναι προσεκτική όσο αφορά τα βήματά της που θα μπορούσαν να θέσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. «Σε αυτό το χρονικό σημείο η αεροπορία είναι ο μοναδικός τομέας μεταφοράς στο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών», ανέφερε, « Η CORSIA, πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα και αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και λόγω της ιδιαιτερότητας αυτού το τομέα, χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε τα κράτη μέλη να απορρίψουν την απόφαση της ενσωμάτωσης της αεροπορίας στο  ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών.

«Τα κράτη μέλη έχουν επαναεπιβεβαιώσει το δικαίωμα της Ε.Ε να συνεισφέρει στην αεροπορία, καταπολεμώντας τις κλιματικές αλλαγές» δήλωσε ο Pascal Canfin, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, «Εάν το δικαίωμα αυτό τέθηκε υπό αμφισβήτηση στο Μόντρεαλ μέσα σε λίγες ημέρες, τότε θα ήταν απαραίτητη αυτή η αμφισβήτηση να τεθεί γραπτώς» προσθέτοντας ότι «θα βρίσκομαι σε εγρήγορση μέχρι να τηρηθεί αυτή η απαίτηση»

Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες επιθυμούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω από την διεθνή ενσωμάτωση της αεροπορίας στο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίου Εκπομπών. Έχουν ζητήσει την καθιέρωση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού αεροπορικού φόρου CO2, ένα μέτρο το οποίο θα ήταν απαγορευτικό κάτω από τους κανόνες της CORSIA

[το ρεπορτάζ πρωτοδημοσιεύτηκε στην euractiv.com και στην ελληνική euractiv μεταφρασμένο από τη Μαρία Καραγεώργου, επιμέλεια κειμένου στην ελληνική έκδοση Θοδωρής Καραουλάνης]