Πηγή Εικόνας: Pixabay

Σε δισεπίλυτο πρόβλημα μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας εξελίσσεται η διατυπωμένη διαφωνία τους, ήδη από την ακρόαση που διενήργησε η ΡΑΕ τον Ιούλιο, αναφορικά με τον φορέα εκκαθάρισης και ανάληψης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου για την Αγορά Εξισορρόπησης. Η ΡΑΕ εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενιαίου εκκαθαριστή για τις τέσσερις νέες αγορές – και όχι για ξεχωριστή στην αγορά εξισορρόπησης.

Το κλίμα γίνεται πιο πιεστικό για τους δύο φορείς καθώς θα κληθούν να απαντήσουν εντός Σεπτεμβρίου για τις εκκρεμότητες που έχει επισημάνει η ανεξάρτητη αρχή αναφορικά με τις διαδοχικές μεταθέσεις στη λειτουργία των τεσσάρων νέων αγορών. Η ΡΑΕ πιέζει για να εφαρμοστεί το target model, δηλαδή το μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού, εντός του επόμενου δεκαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα περιορίζεται αποκλειστικά στην αγορά εξισορρόπησης καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να συμφωνήσουν στον φορέα που θα αναλάβει εγγυήσεις και χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά τα Προθεσμιακά Προϊόντα, την Προημερήσια και την Ενδοημερήσια, τον ρόλο αυτόν αναμένεται να αναλάβει η θυγατρική εταιρεία που έχει συσταθεί από πλευράς Χρηματιστηρίου. Η ΡΑΕ επιδιώκει να βρεθούν και οι τέσσερις αγορές υπό ενιαίο φορέα καθώς, όπως ισχυρίζεται, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα υπάρξουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του target model.

Οι πιέσεις που ασκεί η ΡΑΕ για να επισπευθούν οι διαδικασίες δεν είναι αναίτιες καθώς τον επόμενο μήνα αναμένεται να επιστρέψουν οι Θεσμοί στην Ελλάδα και θα πρέπει όλες οι εκκρεμότητες προς αυτή την κατεύθυνση να επιλυθούν καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση θα κριθεί να αιτιολογήσει τις καθυστερήσεις και τις διαδοχικές παρατάσεις που παίρνει το Target Model.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΕΧΕ

Οι δύο φορείς μπορεί να δυσκολεύονται στην εξεύρεση μίας αμοιβαία αποδεκτής λύσης για την Αγορά Εξισορρόπησης, όμως, συμφωνούν ότι το χρονοδιάγραμμα για το νέο target model δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί εξαρχής εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Οι εκτιμήσεις που έκαναν, ήδη από την ακρόαση του Ιουλίου, είναι πως το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Ιούνιο του 2020 σημειώντας, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα εκείνη την περίοδο να αιτηθεί σύζευξη αρχικά με την Ιταλία και στη συνέχεια με τη Βουλγαρία.

Η θέση της ανεξάρτητης αρχής είναι πως τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχωρήσει σε ενοποίηση των προημερήσιων χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και πως βασικός σκοπός της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στον εφοδιασμό ενέργειας μέσα από εργαλεία, όπως  το ενεργειακό χρηματιστήριο, και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως οι καθυστερήσεις γεννούν εμπόδια στους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς καθώς υπάρχουν βιομηχανίες που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την υπογραφή συμβολαίων.