Σταγόνα νερού
Σταγόνα νερού
Σταγόνα νερού
Σταγόνα νερού

Στην ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Άρδευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΑ) προχωράει ο Δήμος Αποκορώνου, προκειμένου -όπως αναφέρει η εισήγηση του δημάρχου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη- «να αντιμετωπισθούν με λειτουργικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού και των δικτύων αποχέτευσης».  

Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου, «η ίδρυση και η λειτουργία ΔΕΥΑΑ προβλέπεται από τον Ν. 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι ΔΕΥΑΑ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων. Επίσης, οι ΔΕΥΑΑ, βάσει του ιδρυτικού νόμου, μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, όπως ορίζει ο ιδρυτικός νόμος».

 Ο δήμαρχος Αποκορώνου προτείνει την ανάθεση -σε ειδικό γραφείο- της σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης, απαραίτητης για την υλοποίηση της ίδρυσης της επιχείρησης και τη σύνταξη του καταστατικού της.

Ως έδρα της επιχείρησης προτείνεται ο Βάμος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.