Με τις τάσεις, που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, συμβαδίζει η απόφαση της Εθνικής Πανγαίας να εξασφαλίσει δάνειο, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματός της.


Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ανώνυμη εταιρεία επένδυσης σε ακίνητη περιουσία θα αξιοποιήσει τμήμα του ποσού των 50 εκατ. ευρώ, όπως και δάνειο 250 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, για να αποπληρώσει ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας, αξίας 238 εκατ. ευρώ, που είχε αποκτήσει από την Pimco το 2014.

Με άλλα λόγια, όπως πληροφορείται το Economix, με ποσό 62 εκατ. ευρώ-που απομένει από τα 300 εκατ. ευρώ- θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμά της, ενώ με περίπου 25 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει πράσινες επενδύσεις.

Ουσιαστικά, η Εθνική Πανγαία-όπως και λιγοστές άλλες εταιρείας- έχει εντοπίσει το κενό σε υψηλής ποιότητας κτηρίων γραφείων από το οποίο πάσχει το ελληνικό real estate. Αυτό όταν η ζήτηση για ποιοτικούς χώρους είναι μεγάλη, ενώ οι χρήστες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Cushman & Wakefield-Proprius. Αυτή η τάση αποδεικνύεται έμπρακτα και από το γεγονός ότι “πράσινα” και υπερσύγχρονα κτήρια γραφείων γίνονται…ανάρπαστα, όπως συνέβη, για παράδειγμα, με το ανακαινισμένο κτήριο της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος στον Πειραιά, που μίσθωσε άμεσα η πολυεθνική εταιρεία Teleperformance.

Ταυτόχρονα, όμως, η Εθνική Πανγαία επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με τους καλύτερους όρους, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της λήψης δανείου από την EBRD.  Το τραπεζικό ίδρυμα, εξάλλου, έχει χρηματοδοτήσει με 55 εκατ. ευρώ την Invel Real Estate που προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 32,7% στην Πανγαία.

Από τις αρχές της χρονιάς μέχρι σήμερα, η Εθνική Πανγαία έχει επενδύσει περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ στην απόκτηση ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ψήφος εμπιστοσύνης από την EBRD

Στην αγορά αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση της Εθνικής Πανγαίας ειναι και ψήφος εμπιστοσύνης προς τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της αγοράς ακινήτων. Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της EBRD,  επιδιώκοντας την μείωση των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Γι’ αυτό, η τράπεζα, μέχρι το 2020, έχει αυξήσει στο 40% του συνολικού όγκου εργασιών της τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Έως σήμερα έχει υπογράψει συμφωνίες αξίας 30 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση περισσότερων από 1.600 πράσινων επενδύσεων, έχοντας οδηγήσει στην μείωση κατά 100 εκατ. τόνων τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.