Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ο όμιλος Intrakat ανακηρύχθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», αρχικού ύψους 53,5 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 3,32% (οικονομική προσφορά 51,746 εκατ. ευρώ). Το έργο αφορά στην κατασκευή βελτιωτικών έργων στο φράγμα Μπραμιανών, στην κατασκευή νέου φράγματος στον Μύρτο και έργα αποταμιευτήρα για παροχή ύδατος (για άρδευση και περιβαλλοντικούς λόγους). Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί σημαντικά το υδατικό δυναμικό του ταμιευτήρα Μπραμιανών, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του υδάτινου στοιχείου της ευρύτερης περιοχής του νομού Λασιθίου, καθώς και να προστατευτούν αντιπλημμυρικά οι κατάντη περιοχές

Το έργο κρίθηκε ως Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και σημαντικό, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο, τελικά, μαζί με άλλα αντίστοιχα έργα φραγμάτων, «βγήκε» από το εν λόγω χρηματοδοτικό πλαίσιο και βρίσκει κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στον διαγωνισμό είχαν δώσει το παρών επίσης και οι ΤΕΡΝΑ, ΕΤΕΘ, Θεμέλη, Εργοδυναμική Πατρών και η συγγενική ΑΚΤΩΡ.

Ειδικότερα, με το έργο θα αυξηθούν οι δυνατότητες παροχέτευσης αρδευτικού νερού στην περιοχή της Ιεράπετρας, με την πιθανή επέκταση των αρδευομένων εκτάσεων. Συγχρόνως τα έργα αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών. Στα πλαίσια της εργολαβίας εκτελούνται, μεταξύ άλλων, οι συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια την λειτουργία και τη συντήρηση του φράγματος Μπραμιανού, κατασκευάζεται νέα περιμετρική παραλίμνια οδός καθώς και έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα του από την υδροληψία Καλαμαυκιανού. Επίσης κατασκευάζονται έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μπραμιανού, Διαβατών και συμβαλλόντων ρεμάτων, καθώς και δίκτυα ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρά Λυγιάς.