Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Έπειτα από την πώληση του μεγαλύτερου τμήματος των περιουσιακών στοιχείων του Ελλάκτωρ η διοίκηση επεξεργάζεται σενάρια μετασχηματισμού του, ενώ βάσει των στοιχείων πρώτου τριμήνου η κερδοφορία του ενισχύεται.

Στα πιθανά ενδεχόμενα περιλαμβάνεται η προοπτική να μετατραπεί σε εταιρία συμμετοχών – επενδυτική.

Κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρ, Ευθύμιος Μπουλούτας, απάντησε σε σχετικό ερώτημα, λέγοντας ότι οι μέχρι τώρα κινήσεις δημιούργησαν αξία στον μέτοχο, με τον Όμιλο να έχει αυξημένη κερδοφορία, ύψους 116 εκατ. ευρώ. «Επεξεργαζόμαστε σενάρια, αλλά το Δ.Σ. δεν έχει πάρει ακόμα αποφάσεις» σημείωσε.

Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση της θυγατρικής Ηλέκτωρ στη Motor Oil (το 94,44% της εταιρίας) έναντι τιμήματος 114,7 εκατ. ευρώ και έχουν προηγηθεί η πώληση της Anemos RES επίσης στη Motor Oil (η οποία είναι βασικός μέτοχος του Ελλάκτωρ), της Άκτωρ στην Intrakat και του εμπορικού πάρκου Smart Park.

Στον Ελλάκτωρ έχουν απομείνει η Reds (με τρία βασικά έργα προς ανάπτυξη) για την οποία χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο από 21/6/24 (προηγήθηκε δημόσια πρόταση από την πλευρά του Ομίλου) και οι παραχωρήσεις με μεγαλύτερη και πλέον προσοδοφόρα αυτή της Αττικής Οδού.

Ενδεικτικό είναι ότι στο πρώτο τρίμηνο ο Ελλάκτωρ είχε έσοδα 90 εκατ. σχεδόν ίδια με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) εκ των οποίων τα 66,4 εκατ. προήλθαν από τις παραχωρήσεις.

Να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο ο εν λόγω Όμιλος θα πάψει να έχει στο χαρτοφυλάκιο του την παραχώρηση της Αττικής Οδού η οποία έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία περνά στην ΓΕΚ Τέρνα.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ελλάκτωρ ήταν 51,3 εκατ., αυξημένα 15%, με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι 49%.

Τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν 58% στα 32,1 εκατ. και τα καθαρά 82% στα 24 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Μαρτίου η καθαρή ρευστότητα του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 493 εκατ. έναντι 308 εκατ. στις 31.12.2023 και τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού σε 707 εκατ.  έναντι 521 εκατ. ευρώ.