Νέος μεγάλος διαγωνισμός για την κατασκευή αρδευτικού έργου, μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 210 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ στα 169,5 εκατ.), προωθείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προκήρυξη αφορά στην ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς». Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην πεδιάδα της Ξάνθης. Οι προσφορές (εκδήλωση ενδιαφέροντος) θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 19/06/2023, ενώ η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 25 έτη από την υπογραφή της. Αυτά τα έργα συνδέονται με το περίφημο πρόγραμμα “Υδωρ 2.0” και εμπεριέχουν χρηματοδοτική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή των κύριων έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην Ανατολική πεδιάδα Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της. Επιπρόσθετα, αφορά στην κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής της περιοχής Α2 (που εμπεριέχει τις αγροτικές εκτάσεις Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας- Πεζούλας) η οποία είναι μία εκ των πέντε περιοχών στις οποίες έχει διαχωριστεί η πεδιάδα της Ξάνθης και περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων (που αποτελούν περίπου το 22% της συνολικής έκτασης της πεδιάδας) και παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης.


Στο έργο προβλέπεται να εφαρμοστούν και έξυπνα αρδευτικά συστήματα (συστήματα τηλεμετρίας – τηλε-ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι σε αρκετούς ανάλογους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για κατασκευή φραγμάτων και αρδευτικών δικτύων (είτε του υπ. Υποδομών και Μεταφορών είτε του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης), συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ, είχαν εμφανιστεί οι ίδιες ακριβώς κοινοπραξίες, με συμμετοχή όλων των ισχυρών του τομέα υποδομών. Ειδικότερα, οι κοινοπραξίες αποτελούνταν από τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χρ. Κωνσταντινίδης, Μυτιληναίος – Intrakat – Μεσόγειος και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ.