Σχέδιο εξυγίανσης με πολλές αιρέσεις έδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τη FF Group, καθώς απαιτείται η αποδέσμευση των ακινήτων από την 35ο Ανακρίτρια, όπως και οι δεσμεύσεις  που έχουν γίνε από Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η διοίκηση του κ. Σάμιου της FF Group έχει υποβάλει αίτημα στο Δικαστήρι  που δικάζει  τους  πρωταγωνιστές  της υπόθεσης να αποδεσμευτούν τα ακίνητα  για να υλοποιηθεί  το σχέδιο εξυγίανσης.

Σύμφωνα  με νομικούς κύκλους η απόφαση στο αίτημα της FF Group θα απαντηθεί στην  συνεδρίαση της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου ή το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα.

Να σημειωθεί  ότι κατά την πρώτη ημέρας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αποφασίστηκε η διακοπή μετά την εμφάνιση του Κινέζου Έρικ Τσαν, ο οποίος θέλει να δικαστεί με τους υπόλοιπους. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι το αδίκημα του φυσικού αυτουργού των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών στην Ασία.

Τα ”Ναι μεν, αλλά’ του σχεδίου εξυγίανσης

Το οξύμωρο και συνάμα αντιφατικό της απόφασης είναι ότι δέχεται ότι είναι βιώσιμη μια συμφωνία και την επικυρώνει, μολονότι αποδέχεται ότι τα ακίνητα που φέρονται προς μεταβίβαση στους ομολογιούχους πιστωτές (και για αυτό άλλωστε έγινε η συμφωνία) ΔΕΝ μπορούν να μεταβιβαστούν μέχρι να γίνει άρση της δέσμευσης από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή με σχετική ποινική απόφαση. Δηλαδή η βιωσιμότητα εξαρτάται όχι από αυτή τη συμφωνία που κρίνει το δικαστήριο, αλλά από τα δικαστικά συμβούλια και το ποινικό δικαστήριο που θα διατάξει τυχόν την άρση.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, σε δογματικό επίπεδο, στο σημείο αυτό η απόφαση εμφανίζεται εξόχως ανακόλουθη, καθώς εξαρτά την τύχη της εταιρίας – και συνακόλουθα τη «βιωσιμότητα» ή μη της συμφωνίας, από την ποινική δίκη που ξεκινάει στις 19.1.2022.

Δηλαδή από άλλο δικαστήριο, με άλλη σύνθεση δικαστών.

Το σχέδιο εξυγίανσης έχει εννέα μήνες ζωής για να υλοποιηθεί, σε αντίθετη περίπτωση  η εταιρεία θα οδηγηθεί σε πτώχευση. Ακόμη η απόφαση αποτελεί τίτλος εκτελεστός για τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που καλούνται να αποδεσμεύσουν  τα ακίνητα εντός 10 ημερών και αναφέρεται κυρίως στην Εφορία ή άλλον φορέα που έχει αντίστοιχο δικαίωμα.

Οι ομολογιούχοι γίνονται οι κυρίαρχοι της νέας εταιρείας, η οποία θα μεταφερθεί στο Λουξεμβούργο και θα συστήσει θυγατρικές για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Η ΑΑΔΕ δεν προστατεύει τις  οφειλές των 15 εκατ.  ευρώ

Στην απόφαση αναγράφεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα συνεχίσει να αποπληρώνεται υπό του όρους που ισχύουν, ήτοι υπό τους όρους που προβλέπονται με τη νέα εταιρεία «Ops Co», η οποία αναλαμβάνει με αυτό τον τρόπο σχετική ενοχική υποχρέωση, χωρίς όμως οι υποχρεώσεις αυτές να μεταβιβαστούν σε αυτή. Το συνολικό  ύψος της οφειλής ανέρχεται σε 15.162.347.74 ευρώ. Το πόσο είναι σε ρύθμιση, αλλά αν αναλάβει η νέα εταιρεία θα μπορεί να διακόψει τη ρύθμιση, αφού δεν έχει αναλάβει υποχρέωση εξόφλησης του Ελληνικού  Δημοσίου και  θα χαθεί το μεγαλύτερο μέρος της απαίτησης.