Τέσσερις σημαντικές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις καθημερινότητας φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Κυριάκου Πιερρακάκη που βρίσκεται σε συζήτηση στη Βουλή και εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Η πιο σημαντική εξ αυτών έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και αφορά την μονιμοποίηση της άυλης συνταγογράφησης, η οποία είχε θεσπιστεί μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως έκτακτο μέτρο για τον κορωνοϊό αλλά πλέον επεκτείνεται συνολικά.

Καθιερώνονται, όμως ταυτόχρονα, δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες με έντονο κοινωνικό πρόσημο που θα παρέχονται μέσω του gov.gr:

  • οι οικογένειες με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία πλέον θα υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εκκαθάριση από τον ΕΟΠΥΥ. Αλλάζουν διαδικασίες, δικαιολογητικά κλπ και η υπηρεσία θα παρέχεται μέσω του gov.gr

Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας σχετίζεται, φυσικά, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για αποζημίωση των δαπανών λογοθεραπείας, καθώς χιλιάδες γονείς έπρεπε να περιμένουν ώρες ατελείωτες στις ουρές του ΕΟΠΥΥ για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να αποζημιωθούν.

  • επιλύονται σοβαρά ζητήματα για τον θεσμό της υιοθεσίας – αναδοχής, μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίηση των δημόσιων
υπηρεσιών, προβλέπεται η διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Θετών
Γονέων και του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων με το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. Καθώς με νόμους του 1996, του 2008 και του 2018, τροποποιήθηκαν διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και συγκεκριμένα διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου, που αφορούν στο θεσμό της υιοθεσίας και ειδικά το θέμα της κοινωνικής έρευνας, προέκυψαν θέματα εφαρμογής που τώρα επιλύονται, με τη διασύνδεση των μητρώων – πληροφοριακών συστημάτων και τις αναγκαίες ρυθμίσεις προσαρμογής.

Η ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών…

Οι έτερες σημαντικές διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα  σε δύο τομείς. Επανακαθορίζονται δηλαδή, ορθολογικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες και αυξάνεται το ποσοστό της επιχορήγησης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ από το 35% στο 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής. Ταυτόχρονα απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Ειδικά για τις επενδύσεις από το εξωτερικό, διευκολύνεται πλέον η ενίσχυση εγχώριων εταιρειών παραγωγής που αναλαμβάνουν για λογαριασμό ξένων studios

Σημειώνεται ότι ήδη οι ενισχύσεις του ΕΚΟΜΕ προς την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή έχουν συμβάλλει στην οικονομική στήριξη και ποιοτικών τηλεοπτικών σειρών κλπ όπως οι Άγριες Μέλισσες και άλλες, ενώ με τις νέες ρυθμίσεις θα μπορούν να ενισχυθούν και εταιρείες που κάνουν αντίστοιχες παραγωγές για την ΕΡΤ.

…και το gov.gr

Ακόμη, ενισχύεται η λειτουργία του gov.gr ως το σημείο διεπαφής πολιτών και επιχειρήσεων  με το κράτος μέσω:

  • της σύστασης Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του gov.gr
  • της καθιέρωσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών (άρθρο 17 του σ/ν), μέσω του οποίου εξασφαλίζεται το δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr (όπου αυτό απαιτείται – πχ στην κατάρτιση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης) χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking και
  • της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όλων των φορέων του Δημοσίου (άρθρο 20 του σ/ν), ώστε πλέον η φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών να μην προσκομίζεται αυτοπροσώπως από τους ίδιους, αλλά να αναζητείται από την υπηρεσία.

Η σημασία της ύπαρξης αποκλειστικής και ειδικής δημόσιας υπηρεσίας για το gov.gr αποτελεί ουσιώδη διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε τυχόν δύσπιστο γραφειοκράτη ότι, πλέον, με την ύπαρξη συγκεκριμένης δομής, όλη αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα μείνει ως σταθερή λειτουργία που δεν εξαρτάται από τον επικεφαλής πολιτικό, όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης που το έτρεξε με θεαματικά αποτελέσματα τον τελευταίο χρόνο.

Ακόμη, η νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική διασύνδεση όλων των φορέων του δημοσίου με την ΑΑΔΕ για λήψη φορολογικής ενημερότητας των προμηθευτών τους αποτελεί στην ουσία μια επανάσταση του αυτονόητου που άργησε πάρα πολύ… Δίνεται μάλιστα πλέον η δυνατότητα με υπουργική απόφαση αυτό να αφορά όχι μόνον όσους είναι ενήμεροι αλλά και όσους έχουν να λάβουν βεβαίωση οφειλής, επιλύοντας (όταν εφαρμοστεί…) ένα τεράστιο ζήτημα εξυπηρέτησης χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ξοδεύουν ώρες επί ωρών για έκδοση βεβαίωσης οφειλής στην εφορία με παρακράτηση ποσού κλπ για τα μικρά ή μεγάλα χρέη τους…

Έρχεται το eDiplomas

Με το ίδιο σχέδιο νόμου θεσπίζεται η δυνατότητα άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ΔΟΑΤΑΠ των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών φυσικού προσώπου και διαβίβασης αυτών σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα. Η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία του παρόντος (eDiplomas) απλοποιεί τη μέχρι σήμερα απαιτούμενη διαδικασία έκδοσης, λήψης και προσκόμισης αντιγράφου τίτλου σπουδών σε έγχαρτη μορφή, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των αρμόδιων δημόσιων φορέων, καθώς αποφορτίζει το διοικητικό βάρος έκδοσης αντιγράφου τίτλου σπουδών σε έγχαρτη μορφή. Ταυτόχρονα, η ρύθμιση του παρόντος άρθρου στοχεύει στη διευκόλυνση και των αποδεκτών τίτλων σπουδών, στο μέτρο που οι τελευταίοι δεν απαιτείται να τηρούν εφεξής φυσικό αρχείο αντιγράφων τίτλων σπουδών. Επιπρόσθετα, ενισχύονται η εξωστρέφεια και η
διαλειτουργικότητα των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιερρακάκης: Βελτιώνεται και επεκτείνεται το gov.gr

«Το gov.gr όταν ξεκίνησε είχε 501 υπηρεσίες. Υπηρεσίες που είχαν δημιουργηθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις σε όλα τα κομμάτια αυτής της αίθουσας. Οι 501 ήταν αυτές που δούλευαν και δούλευαν καλά. Αξιολογήθηκαν από αρμοδίους από τα στελέχη του Υπουργείου, στελέχη όπως αυτά που θέλουμε να προσλάβουμε εδώ επίσης κάθετα και θα σας εξηγήσω γιατί. Και κρίναμε ότι αυτές οι 501 υπηρεσίες πρέπει να λειτουργήσουν και να συνεχιστούν. Σήμερα τρείς μήνες μετά οι υπηρεσίες είναι 569, έχουν προστεθεί 68. Νέες υπηρεσίες προστίθενται καθημερινά. Χρειάζεται μία νέα διεύθυνση, μία νέα δομή για να μπορέσει να συντονίσει όλα τα Υπουργεία γιατί είναι και μία αλλαγή φιλοσοφίας. Το κάθε Υπουργείο έχει μάθει να βγάζει τις δικές του ψηφιακές υπηρεσίες σε ένα και  μόνο σημείο, στο δικό του, στο site του, στη δικιά του πύλη. Το gov.gr έρχεται αυτό να το αλλάξει να πει σε κάθε Υπουργείο ότι θα πρέπει όλα αυτά να μπουν σε ένα καινούργιο σημείο αυτό θα πρέπει να συντονίζεται, θα πρέπει οι μηχανικοί του κάθε Υπουργείου οι εταιρείες που είναι οι ανάδοχοι των έργων, όλοι αυτοί θα πρέπει να συντονίζονται και θα πρέπει να υπάγονται και στα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας και αυτό κρίναμε ότι απαιτεί βελτίωση ως προς τη δομή που είχε προβλεφθεί» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την πρόσφατη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Το νομοσχέδιο εισηγείται από πλευράς ΝΔ ο Νίκος Ταγαράς (αντιπρόεδρος της Επιτροπής παραγωγής και Εμπορίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής) που έχει τη δική του ιστορία στις δράσεις ψηφιοποίησης, καθώς επί των ημερών του στο τότε ΥΠΕΚΑ, ως αναπληρωτής υπουργός, νομοθετήθηκε και ξεκίνησε η ανάρτηση των αποφάσεων των δασαρχών στο διαδίκτυο, νομοθέτησε την ψηφιακή αποτύπωση των ΓΠΣ/ΤΧΣ/ΕΧΣ κλπ ώστε να φθάσουμε φέτος να ξεκινήσει ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης κλπ.