Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τις ρυθμίσεις για την υλοποίηση των πρόδρομων κατασκευαστικών εργασιών – και ιδίως για το εκκρεμές θέμα νομιμότητας/κατεδάφισης υφιστάμερνων κτιρίων – στο Ελληνικό περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, όπως είχε αναφέρει το economix. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να μπουν μπουλντόζες στην έκταση, προτού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της έκτασης στον επενδυτή. Τι αναφέρουν οι ρυθμίσεις;

-Ότι θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές) που έχουν ανεγερθεί, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Για τη νομιμότητά τους εκδίδονται σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., συνοδευόμενη από τα περιγράμματα των εγκαταστάσεων, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

– Οι διαπιστωτικές πράξεις, που μπορεί να είναι ανά κτίριο ή ομάδα κτιρίων, επέχουν ταυτόχρονα και θέση άδειας κατεδάφισης. Για την έναρξη όμως των εργασιών πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Ελληνικού τα βασικά απαραίτητα δικαιολογητικά: φάκελος για την υγιεινή και ασφάλεια, φάκελος για τη διαχείριση αποβλήτων και οι νόμιμες κρατήσεις.

-Οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες για τα απαραίτητα προς κατεδάφιση κτίσματα (που περιγράφονται και ονοματίζονται στο σχέδιο νόμου με τοπογραφικό διάγραμμα) θα γίνουν με δαπάνη της Lamda Development, ως αγοραστή-επενδυτή του έργου, προ ακόμη της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης.

Ελληνικό: με νομοσχέδιο λύση για τα αυθαίρετα, για να έρθει η μπλουλντόζα

Σαφής εξαίρεση από τις διατάξεις για τις κατεδαφίσεις γίνεται στο σχέδιο νόμου αφενός για τα κυρηγμένα διατηρητέα κτίρια (φυσικά) αλλά και για διάφορα κτίρια που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μεσοδιάστημα μέχρι τη μεταστέγαση – μετεγκατάταση των υπαρχόντων χρήσεων (Αθλητικό Κ΄νετρο Αγίου Κοσμά, Μαρίνα, Εκθεσιακό Κέντρο Ξιφασκίας, ΜΥΚ, κλπ)

Για τα υπόλοιπα κτίρια, που δεν είναι απαραίτητο να κατεδαφιστούν ώστε να προχωρήσει η πρώτη φάση της επένδυσης, αναλαμβάνει τις διαδικασίες η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ εντός 5 ετών (η οποία βέβαια θα έχει μεταβιβαστεί τότε στον επενδυτή).

Δείτε το άρθρο με το πλήρες περιεχόκμενο των ρυθμίσεων:

Ρυθμίσεις για υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις στην επένδυση του Ελληνικού