Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η απόφαση του ομίλου της Allianz να φέρει στην χώρα μας μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Allianz Ελλάδος, νέα αποταμιευτικά-επενδυτικά προϊόντα, επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της Allianz Ελλάδος Φιλίππα Μιχάλη, σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Target4Life.

Ειδικότερα, η κυρία Μιχάλη, αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει ο όμιλος της Allianz στην ελληνική θυγατρική της, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ελληνική αγορά. Σημείωσε δε, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον και ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση νέων αποταμιευτικών και επενδυτικών λύσεων.

Ακολούθως, ο Gino Fassina, επιτελικό στέλεχος της Allianz Global Life, τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον επανέρχεται δυναμικά, με θετική προοπτική για την εγχώρια οικονομία της, αλλά και τις επενδύσεις λόγω κυρίως της άρσης των capital controls. Επισήμανε δε, ότι η διάθεση του προϊόντος τη δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα μας συνάδει με τη στρατηγική του ομίλου και προσδίδει προστιθέμενη αξία στην Allianz, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έναρξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με την Allianz Ελλάδος.

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία του προϊόντος, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Target4Life, έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς παρέχει εξατομίκευση και ευελιξία και σχεδιάζεται με βάση τους προσωπικούς στόχους του πελάτη. Παράλληλα, αξιοποιεί πλήρως την εμπειρία της Allianz Global Investors, η ομάδα ειδικών της οποίας, ασχολείται αποκλειστικά με τη συνεχή βελτιστοποίηση της επενδυτικής του στρατηγικής.

Στη συνέχεια ο κ. Fassina παρουσίασε συνοπτικά τα μεγέθη της Allianz Global Investors, η οποία, μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται περισσότερα από 505 δισ. ευρώ, με παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 23 χώρες σε Ευρώπη και Ασία και περισσότερα από 125 χρόνια εμπειρίας στο Wealth Management.

Ο Στέφανος Μαλαχιάς, εμπορικός διευθυντής της Allianz Ελλάδος, ανέφερε ότι το Target4Life είναι ένα προϊόν Unit Linked νέας γενιάς, παρέχει δηλαδή επένδυση κεφαλαίου σε συνδυασμό με ασφάλεια ζωής, που μέσω του Life Cycle εξατομικεύεται και είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες του ασφαλισμένου.

Για τον καθορισμό της στρατηγικής Life Cycle λαμβάνεται υπόψη ο στόχος του πελάτη και τρεις αναγκαίες παράμετροι όπως ο χρονικός ορίζοντας (ελάχιστο χρονικό διάστημα προβλεπόμενης διάρκειας επένδυσης τα 5 χρόνια), η πρόθεση ανάληψης κινδύνου (το επίπεδο κινδύνου που θέλει να αναλάβει ο πελάτης διακρίνεται σε χαμηλό-μεσαίο-υψηλό και τον τρόπο πληρωμής (δυνατότητα εφάπαξ καταβολής ή περιοδικών καταβολών). Επιπλέον, το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, με διαχειριστή την Allianz Global Investors λειτουργεί ως Fund of Funds, αποτελεί δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει σε άλλα χαρτοφυλάκια επιτυγχάνοντας διασπορά κινδύνου. Αναλυτικότερα, το Target4Life επενδύει ανάμεσα σε ένα «καλάθι» 21 αμοιβαίων κεφαλαίων που υπάγονται σε τρεις κατηγορίες (ομολογιακά, μετοχικά και εναλλακτικά), επιλέγοντας μια από τις τρεις επενδυτικές στρατηγικές της Allianz Global Investors, η οποία αντιστοιχεί στο προφίλ ρίσκου του πελάτη. Επιπλέον, επενδύει κατά μέσο όρο, το 97,5% του ασφαλίστρου που καταβάλει ο πελάτης.