Βιομηχανική μονάδα
Βιομηχανική μονάδα
Βιομηχανική μονάδα
Βιομηχανική μονάδα
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να φέρει η υλοποίηση πέντε στρατηγικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η οποία έγινε με πρωτοβουλία της «Ελληνικής Παραγωγής».

Το παρόν έδωσε ο Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Βιοχάλκο και πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής», ο οποίος ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις έχουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα – εάν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε ισχυρή και διατηρήσιμή ανάπτυξη. Από την πλευρά του γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, κατά την παρουσίαση της μελέτης, είπε ότι το υπερπλεόνασμα πρέπει να κατευθυνθεί εν μέρει στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες αλλά και στην ενίσχυση της μεταποίησης, η οποία  μπορεί να φέρει υπεραξίες στην ελληνική οικονομία.

Οι προτεινόμενες στρατηγικές είναι σε θέση να φέρουν  53.068 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μελέτη. Και αυτές μπορεί να δημιουργούν  όταν  υλοποιηθούν  οι εξής στρατηγικές:

  • η  εφαρμογή της ταχύτερης εφαρμογής των αποσβέσεων,
  • η μείωση του μη μισθολογικού  κόστους  εργασίας,
  • η μείωση του κόστους ενέργειας,
  • η μείωση φορολογίας  των επιχειρήσεων,
  • η ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων στη Μεταποίηση.

Ο Άγγελος  Τσακανίκας, που επιμελήθηκε  τη μελέτη, ανέλυσε τις στρατηγικές  και τα οφέλη από την υλοποίηση των 5 στρατηγικών.

Το μέτρο των αποσβέσεων:

Η αλλαγή του νομικού πλαισίου των αποσβέσεων  που σήμερα επιτρέπεται μόλις στο 10%  το χρόνο για την ανανέωση του μηχανικού εξοπλισμού χρειάζεται αλλαγή. Στο ενδεχόμενο να ανέλθει το δικαίωμα στο 48%, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν άμεση ρευστότητα για επενδύσεις στα επίπεδα των 340,4 εκατ. ευρώ, το δεύτερο έτος εφαρμογής του μέτρου θα φέρει 159,5 εκατ. ευρώ και στην  τριετία θα έχουν  εξοικονομηθεί συνολικά 506,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 75% θα έχει επιστρέψει στη βιομηχανία ως επενδύσεις.

Η εφαρμογή του μέτρου θα πλήξει αρχικά τα κρατικά έσοδα και πιο συγκεκριμένα την πρώτη τριετία, ενώ η πορεία των εσόδων θα αποκατασταθεί μετά το 2023, όταν προτείνεται το μέτρο των αποσβέσεων να τερματιστεί το 2029. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεκαετίας εκτιμάται όμως ότι θα φέρει επιπλέον έσοδα στα επίπεδα του 3,3%.

Από εκεί και πέρα όμως η συνολική επίδραση του μέτρου στην ελληνική  Οικονομία θα είναι  σημαντική και εκτιμάται ότι θα προκύψει ενίσχυση του  ετήσιου ΑΕΠ κατά 280 εκατ. ευρώ το χρόνο και δημιουργία 6.700 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για τρία έτη. Η εφαρμογή του χαρακτηρίσθηκε  ως θετικό  σοκ για την οικονομία.

Η Μείωση του Μη Μισθολογικού Κόστους Εργασίας:

Οι φόροι στην εργασία αποτελούνται  από  το φόρο  εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στις  χώρες με τις υψηλότερες  εισφορές στην ΕΕ και στις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ οι εισφορές των εργαζόμενων είναι χαμηλότερες ως ποσοστό του ακαθάριστου μισθού μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Ο κ. Τσακανίκας τόνισε ότι στο σενάριο μείωσης κατά 5 ποσοστιαίων μονάδων στο 17,5 από 22,5% σήμερα θα προκαλέσει την αύξηση της απασχόλησης κατά 3,05%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8 248 νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες θέσεις θα δημιουργήσουν επιπλέον 2.281 της  ζήτησης. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων θα φθάσει τους 10.529 εργαζόμενους. Η  προοπτική αυτή θα μειώσει κατά 147 εκατ. ευρώ τα κρατικά έσοδα αλλά θα φέρει ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 102 εκατ.  ευρώ. Ακόμη η ζήτηση θα ενισχυθεί λόγω της αύξησης της απασχόλησης δίνοντας έσοδα 26 εκατ. ευρώ.

Το κόστος της ενέργειας:

Στο σενάριο μείωσης κατά 10% του ενεργειακού κόστους  στη Μεταποίηση  το οποίο    έχει συνολικό κόστος 115 εκατ ευρώ η υλοποίηση του μπορεί να δημιουργήσει  επιπλέον 12.000 θέσεις εργασίας.

Η μείωση της φορολογίας επι των κερδών των επιχειρήσεών:

Πρόκειται για το μόνο μέτρο που βρήκε το δρόμο της υλοποίησης. Ο φορολογικός  συντελεστής από το 28% μειώθηκε στο 24% για τα κέρδη των εταιρειών που θα δημιουργηθούν τη φετινή οικονομική χρήση. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό μέρος των κερδών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2017 προήλθε από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το 53,89% του συνολικού καθαρού πλεονάσματος της ελληνικής οικονομίας προέρχεται από την μεταποίηση. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή μπορεί να δημιουργήσει 2.773 νέες  θέσεις εργασίας και στη δεκαετία να ανέλθουν σε 6.426. Όταν ο φορολογικός συντελεστής υποχωρήσει στο 20% θα έρθουν 11.420 νέες θέσεις εργασίας και στη δεκαετία θα ξεπεράσουν τις 20.000.

Η Ενίσχυση των Επενδύσεων στη Μεταποίηση:

Το σενάριο χρηματοδότης της Βιομηχανίας μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ θα φέρει συνολική ενίσχυση της απασχόλησης με 14.700 θέσεις εργασίας σταθερή για όλη την περίοδο της χρηματοδότησης των επενδύσεων. Το ΑΕΠ θα  ενισχυθεί κατά 555 εκατ. ευρώ το χρόνο τη περίοδο 2021 έως το 2027.