Πύργος του Πειραιά
Πύργος του Πειραιά
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυξημένο, σε ποσοστό 26%, κύκλο εργασιών εμφάνισε το 2018, έναντι του 2017, η Dimand, σε επίπεδο ομίλου. Ειδικότερα, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων παρουσίασε τζίρο 10,8 εκατ. ευρώ από 8,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ εισέπραξε  μέρισμα ποσού 2.040.000 ευρώ από την θυγατρική της εταιρεία Arcela Investments.

Που οφείλονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην οικονομική έκθεσή της η Dimand, οι κυριότερες αιτίες παρουσίασης κερδοφόρου αποτελέσματος ήταν η είσπραξη μερίσματος από την Arcela Investments, αλλά και η έμφαση σε λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες αποφέρουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών project management. Έτσι, η Dimand, σε επίπεδο εταιρείας, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού 552.165 ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 182.892 την προηγούμενη χρήση.

Ωστόσο, σε επίπεδο ομίλου, παρουσίασε ζημιά προ φόρων περίπου 2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ το 2017. Η παρουσίαση του ζημιογόνου αποτελέσματος οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι ο όμιλος έχει αυξημένα κόστη καθόσον τα περισσότερα projects βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο και ακόμα δεν έχουν αποφέρει έσοδα. Επίσης σημαντικός παράγοντας στην εμφάνιση του ζημιογόνου αποτελέσματος σε επίπεδο ομίλου ήταν και πώληση με ζημία ποσού 1,1 εκατ. ευρώ των εταιρειών Staynia Holdings και Piraeus Port Plaza 1.

Παράλληλα, σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας, η Dimand παρουσίασε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης το οποίο οφείλεται:

– Στην ανάπτυξη του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου μέσω της συμμετοχής του σε κοινοπραξίες αλλά και στην ίδρυση νέων εταιρικών σχημάτων για την ανάπτυξη διαφόρων projects, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν την λειτουργική δραστηριότητα και κερδοφορία του ομίλου τα επόμενα χρόνια μέσω της εκποίησής τους.

– Στην χρηματοδότηση της λειτουργικής και επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου με βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στην εμφάνιση των αρνητικών λειτουργικών ροών.

Τα ακίνητα

Σε ομιλικό επίπεδο, η Dimand κατέχει αγροτεμάχια με έκταση συνολικής επιφάνειας 19.259,40 τ.μ., εκτός ορίων οικισμού, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης και εκτός ΓΠΣ, στην περιοχή Σταρόβουρλα – Φανάρι του Δήμου Μυκόνου. Τα συγκεκριμένα ακίνητα ανήκουν σε σειρά συνδεδεμένων εταιρειών της Dimand.

Επίσης, σε επίπεδο εταιρείας, η Dimand έχει, ως επενδυτικό ακίνητο, αγροτεμάχιο με έκταση συνολικής επιφάνειας 4.283,20 τ.μ., το οποίο η απέκτησε εντός του 2010 με συγκυριότητα 50% με την θυγατρική της εταιρεία Terra Attiva Α.Ε. Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός ορίων Οικισμού, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης και εκτός ΓΠΣ, στην περιοχή Σταρόβουρλα – Φανάρι του Δήμου Μυκόνου.

Στρατηγική συνεργασία με την EBRD

Ο όμιλος μέσω της στρατηγικής του συνεργασίας με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και των επιμέρους συνεργασιών του με εγχώριους θεσμικούς επενδυτές προβλέπει αφενός στην αγορά, ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων ακινήτων και αφετέρου στην διάθεση συμμετοχών.

Ειδικότερα, η Dimand έχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στις ακόλουθες αναπτύξεις ακινήτων:

– Παραθαλάσσιου οικοπέδου 11.000 τ.μ. περίπου επί της Ακτής Κανάρη, στα Χανιά

– Οικοπέδου 4.700 τ.μ. περίπου επί των οδών Συγγρού 97, στην Αθήνα

– Κτηρίου (πρώην “Ελευθεροτυπία”) επιφανείας 13.000 τ.μ. περίπου επί της οδού Μίνωος, στην Αθήνα

Εξάλλου, ένα από τα έργα που ανέλαβε, πρόσφατα, η εταιρεία σε κοινοπραξία με την EBRD και την  Prodea Investments αφορά την αξιοποίηση του Πύργου Πειραιά. Το project προβλέπει την υλοποίηση μικτών χρήσεων γραφείων/καταστημάτων ως εξής: μηχανολογικοί χώροι και στάθμευση στα Α και Β υπόγεια, χώρος ενημέρωσης και ανάδειξης Τουριστικού Προϊόντος του Πειραιά στο ισόγειο, καταστήματα στο ισόγειο και στους 1ο και 2ο όροφο, Πολυχώρος Πολιτιστικών λειτουργιών με χώρο εστίασης στον 3ο όροφο, γραφεία από τον 4ο έως τον 18ο όροφο και εστιατόριο στους 19ο και 20ο όροφο.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 41 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 33 μήνες για την ριζική ανακαίνιση και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου, την αναβάθμιση όψεων με δημιουργία προστατευτικού κελύφους, κατακόρυφες ζώνες πρασίνου και σύγχρονο σύστημα φωτισμού για την ανάδειξη του Πύργου ως τοπόσημου.