Εργολάβοι-Εργολήπτες: κινδυνεύουν τα δημόσια έργα από τις αυξήσεις των τιμών

Σε στενό κλοιό πίεσης από το αυξημένο κόστος σε πρώτες ύλες, υλικά και υπηρεσίες φαίνεται ότι βρίσκεται το σύνολο σχεδόν του τεχνικού κόσμου της χώρας.