Μουσείο Νοσοκομείου Σωτηρία: πράσινο φως για ανακαίνιση

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.