Τα πάνω, κάτω φέρνουν ΣτΕ και ΥΠΕΝ σε διατηρητέα και εγκαταλελειμμένα κτίρια

Στους… ιδιοκτήτες πέφτει η ευθύνη για τις καταρρεύσεις των διατηρητέων κτιρίων μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας