Βγαίνει από την ομηρία η επένδυση της Eldorado Gold στις Σκουριές – τί μεσολάβησε, τί έρχεται

Ποιες άδειες ρουτίνας εκκρεμούν για να ξεκινήσει η επένδυση του 1 δισ. ευρώ στις Σκουριές. Πώς θα πραγματοποιείται η εξόρυξη.