Σε εφαρμογή νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Φέρνει «κούρεμα» οφειλής έως στο 80% και αποπληρωμή δόσεων έως 35 χρόνια.