Σε ΦΕΚ ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5229/26.11.2020). Σημειώνεται πως το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypeka.gr/Portals/0/Arxiki/20201126_Exoikonomw_Aytonomw.pdf Διαβάστε ακόμα: Όλος ο Οδηγός του Εξοικονομώ Αυτονομώ με οδηγίες και τα παραρτήματα – Οι βασικές αλλαγές – Το χρονοδιάγραμμα – Τι επιχορηγήσεις προβλέπονται