Μεγάλη έρευνα του ΣΕΒ στις ελληνικές επιχειρήσεις: Γιατί έχουν κενές θέσεις;

1 στις 3 επιχειρήσεις αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Ο κλάδος με το εντονότερο πρόβλημα είναι της Ενέργειας (1 στις 2)